500 år av reformation firades i Uppsala domkyrka

”Jag skäms inte för evangeliet”, var temat för söndagens högtidsmässa i Uppsala domkyrka. En gudstjänst i både glädje och eftertänksamhet över 500 år av reformation. Ett viktigt budskap var att reformationen inte bara är en inomkyrklig företeelse, utan något som påverkat hela samhället.

- Reformationen splittrade kyrkan, men satte också igång en bildningsrörelse som gynnade den ekonomiska utvecklingen och som i förlängningen också ledde fram till framväxten av den moderna demokratin. Både välfärdsstaten, och sekulariseringen, har sina samband med reformationen. I den mån Sverige är sekulariserat, är det lutherskt sekulariserat, inledde ärkebiskop Antje Jackelén.

 – I reformationshistorien finns både gott och ont, som i allt mänskligt. Men reformationens stora upptäckt står sig: Den evangeliska friheten. Vi lever mer av det vi får, än det vi gör. Vi lever av Guds nåd. Det är befriande att det allra viktigaste i livet, det kan man inte köpa för pengar. Gud är större än våra bästa prestationer och våra värsta misslyckanden. Evangeliet om Jesus är då sannerligen inget att skämmas för, forsatte ärkebiskopen.

Även statsminister Stefan Löfvén, som liksom kung Carl XVI Gustaf och flera statsråd, var på plats i domkyrkan, konstaterade att reformationen blev början på en "bildningsexplosion". Att nio av tio barn i världen numera går i skolan, tog Stefan Löfven som ett exempel på ljus och framtidshopp i en värld som plågas av svåra konflikter och klimatförändringar:

- Ingen utveckling är ödesbestämd. Vi finns där tillsammans, som kraft och motkraft. Det arvet är ett av de viktigaste vi bär med oss, allt sedan reformationen, sade Stefan Löfven. 

Gudstjänsten leddes av ärkebiskop Antje Jackelén. Medverkade gjorde även övriga biskopar i Svenska kyrkan, liksom den katolske kardinalen Anders Arborelius och representanter för andra samfund.

Bland gästerna i domkyrkan fanns representanter för näringsliv, universitetsvärlden, idrottsrörelse och nationella minoriteter. Allt för att spegla hur reformationen fortsätter att angå hela samhället.

En del av gudstjänsten präglades av eftertänksamhet kring de mörkare delarna av reformationens historia.

- Konflikter, förtryck och orättvisor har drabbat enskilda människor och grupper inom vår kyrka och i vår närhet. Mellan kyrkor och trossyskon har vi ofta fokuserat på det som skiljer oss åt, snarare än på det som förenar. Många gånger är det vi kristna själva, som har hindrat evangeliet. Vi påminner oss om detta idag. Må evangeliet om Jesus Kristus ge oss mod att be om förlåtelse, sade biskop Mikael Mogren.

Förkunnelsen i gudstjänsten hade formen av ett bordsamtal kring tro och tillit under ledning av ärkebiskopen. Deltog gjorde Jakob Schwarz, Svenska kyrkans unga, församlingspedagogen Johanna Andrén samt författaren och journalisten Per Svensson.

- Något att lära av Luther är att den synd han oftast pekar på är "inkröktheten" i sig själv. Den ser vi nu, både på samhälls- och individplanet. Samhällen som bygger murar, stänger gränser och sluter sig i exkluderande nationalism. Förväxlingen av individualism, som handlar om frihet, med egocentricitet, som ju är något helt annat, sade Per Svensson.

De yngre företrädarna för Svenska kyrkan hade en framträdande roll i gudstjänsten.  Jacob Schwarz talade under bordssamtalet om att hitta tillit, något han tycker många unga idag saknar:

- Jag vill visa kyrkan som en plats att vara på för så många unga som möjligt. En plats där man får växa i tillit, tro och ansvar. 

Johanna Andrén berättade om hur viktigt det är för henne att engagera sig för utsatta medmänniskor.

- Mitt engagemang bottnar i min tro, min relation till Jesus Kristus och Guds kärlek till varje människa. Det blir oundvikligt för mig att göra något för att visa på den kärleken.

Under reformationsmässan framfördes nyskriven körmusik av Mattias Sjöberg och Kerstin Dillmar. Medverkade gjorde Collegium Cantorum, Uppsala domkyrkokör och Linnékvintetten, samt sångerskan  Elin Teilus. Efteråt blev det kyrkkaffe i form av mingel med värmande soppa och äppelmust utanför kyrkan.

Hela gudstjänsten livesändes i SVT och finns att se i efterhand på Svt Play.

På lördagskvällen hölls ett ekumeniskt ungdomsmöte mellan Svenska kyrkans unga och Sveriges unga katoliker (SUK), som avslutades med en ekumenisk kvällsgudstjänst ledd av ärkebiskop Antje Jackelén och den katolske biskopen Anders Arborelius. Även den kommer att sändas i tv längre fram.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.