Här kan asatroende få sin första gravplats i Sverige

karlstad

Ritningar som visar var gravplatsen ska vara placerad. Kyrkoherde Dan Fredriksson tror att platsen kan vara färdigställd till år 2025. Foto: Louise Albrecht och Karlstad pastorat

En ansökan om gravplats för asatroende i Karlstads stift behandlas av länsstyrelsen. "Vi väntar oss ett svar någon gång i augusti-september", säger domprost Dan Fredriksson.

I mars 2023 ansökte Nordiska Asa-samfundet om att en särskild gravplats för asatroende skulle anläggas i Karlstads stift. 

-Efter lite diskussioner kom man fram till att om det skulle vara någonstans i Karlstads stift så är det i Karlstads pastorat, i och med att vi är så stora och det är här intresset finns, säger Dan Fredriksson, domprost, Karlstads pastorat, till Kyrkans Tidning.

Samfundet grundades 2014

I sin ansökan till länsstyrelsen har Karlstads pastorat föreslagit att urngravar för asatroende ska anläggas vid Nyeds kyrkogård i Molkom.

-Vi har haft en intern diskussion och har även konsulterat kyrkokansliet gällande hur vi ska ställa oss till detta. Frågeställningen var hur långt ska vi gå för att tillmötesgå enskilda samfunds önskemål om att ha en begravningsplats.

Asa-samfundet grundades 2014 och blev godkänt som trossamfund 2016. Enligt de uppgifter pastoratet har finns det cirka 2 000 organiserade medlemmar i Sverige. I det aktuella området uppskattas det finnas omkring 300 medlemmar.

Viktigt i ett mångkulturellt samhälle

Svenska kyrkan har ett statligt uppdrag att enligt begravningslagen tillhandahålla särskilda gravplatser till olika trossamfund som ansöker om det.

Dan Fredriksson berättar att pastoratet kommit fram till att om det är möjligt att genomföra det så ska det genomföras, så att astroende på samma sätt som muslimer, judar och romer ska erbjudas gravplatser. Och pastoratet landade i att det fanns möjlighet för detta i Karlstad.

-Vi har ett ansvar för begravningsväsendet i Sverige och ska inte värdera så mycket "vad" och "vem". Kan vi genomföra detta för de människor som betalar begravningsavgift ska vi göra det.

Han menar att dialogen är viktig i ett mångkulturellt samhället.

-Vad jag förstått det blir det första begravningsplatsen för asatroende i Sverige hittills. Det är processer i gång på flera ställen, men de är inte så långt gångna.

Filtrerad genom kristen tro

Elna Forsberg, kyrkogårdschef på Karlstads pastorat, förtydligar hur gravplatsen är tänkt att vara i Nya Wermlands- Tidningen.

-Det är inte en egen kyrkogård eller så, utan det är speciella gravplatser för just asatroende 

Vad är det är för typ av asatro och hur ursprunglig den är svårt att specificera enligt Dan Fredriksson. 

-Den historiska asatro vi känner till i dag är traderad av kristna författare. Allt som vi känner till är egentligen filtrerat genom en kristen tradition förutom några historiska fakta. Vi har diskuterat att om man utför en rit så får den inte bli anstötlig då man befinner sig nära en kyrkogård.

Vad kan det handla om för typ av särskilda önskemål?

-Man har någon form av begravningsrit med en gode, som de kallar det, det är motsvarande den som är präst. En viktig del är att de ska kunna ge ett minnesord om personen som avlidit. Det ska finnas möjlighet att lämna en skrift motsvarande skrifter som lämnades på runstenar, jag tror det ska lösas digitalt.

Vill inte ha vigd jord

Gravplatsen ska ligga just utanför den nuvarande kyrkogården då Asa-samfundet önskar en gravplats som inte ligger i vigd jord. Om förslaget godtas av Länsstyrelsen kommer detta att bli Sveriges första nutida gravplats för asatroende.

I skrivande stund ligger förslaget på länsstyrelsens bord. Om förslaget blir godkänt blir nästa steg i processen att gå vidare med investeringsäskande och att söka bygglov.

-Vi väntar oss ett svar från länsstyrelsen någon gång i augusti-september. Därefter bör vi kunna börja söka bygglov för att kunna färdigställa gravplatsen under 2025, eller kanske 2024 beroende på hur snabbt det går.

Ritning från platsen. Foto: Karlstad pastorat

Fakta: Nordiska Asa-samfundet

  • Grundades 2014 och blev godkända som trossamfund 2016.
  • Det största trossamfundet för asatroende i Sverige med medlemmar över hela Sverige. 
  • Är uppdelat i fem landsomfattande distrikt och har som ambition att erbjuda sina medlemmar en begravningsplats per distrikt.
  • Har cirka 2 000 medlemmar i Sverige.  

Källa: Svenska kyrkan

Prenumerera på Nyhetsbrev

3 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Arg kyrkomedlem
Låter som ett icke genomtänkt förslag. Ska alla olika riktningar ha egna begravningsplatser blir det rätt trassligt i längden. Om nu asahedningarna får sin gravplats kunde jag stillsamt önska att jag stillsamt önska att den kristna kyrkogården smyckas med krucifix och tydliga kristna symboler så att alla blir nöjda, men misstänker att det är för mycket begärt i mellanmjölkens förlovade land.
Peter Nilsson
Visar på ett värdigt och respektfullt sätt av kyrkan att möta människor. Svk borde erbjuda särskilda platser på kyrkogårdarna även för icke-troende och icke-medlemmar, två mycket stora grupper i Sverige. Vardera samlar över 50% av befolkningen idag och är i stadigt ökande.
Mats Rimborg
Det är absurt att så många ansvariga i Svenska kyrkan envist klamrar sig fast vid att behålla huvudmannaskapet för begravningsväsendet. Släpp taget om denna myndighetsutövning och låt kyrkoherdarna ägna tid och resurser åt den grundläggande uppgiften i stället!