Beslut fattat om nya namnet

Act – Svenska kyrkan. Under det namnet kommer Svenska kyrkans internationella arbete att samla in pengar i fortsättningen. Det beslutade kyrkostyrelsen i dag.

– Det är roligt att det togs ett beslut i dag! Nu ska Act-alliansens globala styrelse ta ställning till att vi vill använda en logotyp som är så lik deras. Frågan behandlas av deras styrelsen den 6-8 juni. Säger de nej gör vi bara en justeringa av logotypen, men namnet behåller vi, säger Erik Lysén, internationell chef på Svenska kyrkan.

Hur kom ni fram till namnet?

– Det har varit en lång process där vi laborerat med olika alternativ. Dels det gamla namnet, "Svenska kyrkans internationella arbete", med och utan ”Act-alliance” kopplat till det. Sedan "Act – Svenska kyrkan", för att göra kopplingen till det gemensamma arbete som görs internationellt.

– Namnet ”Act” är inte så känt, men logotypen har upplevts som fräsch och namnet fungerar bra, man kommer ihåg det, och särskilt bland unga uppskattas det. Det visar de undersökningar vi gjort.

Varför valde ni inte ”Lutherhjälpen”?

– Namnet har funnits med i diskussionen, men man har upplevt ”Act – Svenska kyrkan” som mer stilistiskt tilltalande. Sedan lades Lutherhjälpen ned för tio år sedan och att återinföra namnet nu kan vara lite svårt pedagogiskt. Och ledet ”-hjälpen” kan indikera ett mindre jämställt förhållningssätt: vi hjälper de andra. ”Act – Svenska kyrkan” pekar på ett gemensamt arbete med över 150 kyrkor och organisationer, som vi gör tillsammans.

Vad kommer att hända nu?

– Vi sprider informationen till alla engagerade i Svenska kyrkans internationella arbete. Vi ska tydliggöra processen och förankra namnet och logotypen under hösten, och vi ska göra tydligt att ”Act – Svenska kyrkan” kommer att bedriva samma arbete som ”Svenska kyrkans internationella arbete” gör i dag.

– Vi kommer att använda den nya logotypen för första gången i samband med fastekampanjen 2019. Vi hinner inte innan dess, säger Erik Lysén.