Nyhet

Beslut fattat om nya namnet

Act – Svenska kyrkan. Under det namnet kommer Svenska kyrkans internationella arbete att samla in pengar i fortsättningen. Det beslutade kyrkostyrelsen i dag.

– Det är roligt att det togs ett beslut i dag! Nu ska Act-alliansens globala styrelse ta ställning till att vi vill använda en logotyp som är så lik deras. Frågan behandlas av deras styrelsen den 6-8 juni. Säger de nej gör vi bara en justeringa av logotypen, men namnet behåller vi, säger Erik Lysén, internationell chef på Svenska kyrkan.

Hur kom ni fram till namnet?

– Det har varit en lång process där vi laborerat med olika alternativ. Dels det gamla namnet, "Svenska kyrkans internationella arbete", med och utan ”Act-alliance” kopplat till det. Sedan "Act – Svenska kyrkan", för att göra kopplingen till det gemensamma arbete som görs internationellt.

– Namnet ”Act” är inte så känt, men logotypen har upplevts som fräsch och namnet fungerar bra, man kommer ihåg det, och särskilt bland unga uppskattas det. Det visar de undersökningar vi gjort.

Varför valde ni inte ”Lutherhjälpen”?

– Namnet har funnits med i diskussionen, men man har upplevt ”Act – Svenska kyrkan” som mer stilistiskt tilltalande. Sedan lades Lutherhjälpen ned för tio år sedan och att återinföra namnet nu kan vara lite svårt pedagogiskt. Och ledet ”-hjälpen” kan indikera ett mindre jämställt förhållningssätt: vi hjälper de andra. ”Act – Svenska kyrkan” pekar på ett gemensamt arbete med över 150 kyrkor och organisationer, som vi gör tillsammans.

Vad kommer att hända nu?

– Vi sprider informationen till alla engagerade i Svenska kyrkans internationella arbete. Vi ska tydliggöra processen och förankra namnet och logotypen under hösten, och vi ska göra tydligt att ”Act – Svenska kyrkan” kommer att bedriva samma arbete som ”Svenska kyrkans internationella arbete” gör i dag.

– Vi kommer att använda den nya logotypen för första gången i samband med fastekampanjen 2019. Vi hinner inte innan dess, säger Erik Lysén.

Läs också:

Nyhet

Ökat givande har gått kyrkan förbi

8 maj 14:17
Givandet i Sverige ökar, men Svenska kyrkans internationella arbete får mindre gåvor. Större konkurrens, för lite marknadsföring och namnet, kan förklara varför.
Nyhet

Nytt namnbyte kan bli nödvändigt

8 maj 14:12
Färre ger till Svenska kyrkans internationella arbete och namnet anses var en orsak. Därför ska kyrkostyrelsen nu besluta om ett nytt namn och ny logotyp.
 • 3 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • GÖRAN SAGEN

  TACK ! och Lycka till ! vill vi säga som representerar Svenska Kyrkans andra utlandsben, nämligen SKUT / Utlandskyrkan.
  Under en följd av år har nämligen SKUT , som en följd av Svenska Kyrkans eget beslut , oförskyllt hamnat "under" det s.k Internationella arbetet.
  På lokalplanet kan det låta så här:" Nej, vi behöver inga SKUT-ombud för vi har en internationell grupp". Ändå har Svenska kyrkan på nationell nivå hela tiden hävdat att Svenska Kyrkans utlandsuppdrag vilar på två men olika ben: Internationella arbetet och SKUT. Genom namnbytet till "ACT Svenska Kyrkan" kan denna tidigare beklagliga sammanblandning med SKUT undvikas.Även om ibland verksamheterna tangerar varandra. T.ex jobbar flera utlandsförsamlingar med flyktingfrågor i lokala ekumeniska sammanhang t.ex i Paris och Athen.
  Både Act Svenska Kyrkan och SKUT behövs. Lokala församlingsombud och engagemang är viktiga beståndsdelar för att Svenska Kyrkan skall kunna fullgöra sitt utlandsåtagande.
  Till sist en undring: Hur har det nya namnet uppstått? Borde inte ombuden, gräsrötterna, ha fått komma med förslag? Det är ju ändå där insamling o. information sker.
  Göran Sagen, Ordf. SKUT-rådet i Skara stift

 • GÖRAN SAGEN

  TACK ! och Lycka till ! vill vi säga som representerar Svenska Kyrkans andra utlandsben, nämligen SKUT / Utlandskyrkan.
  Under en följd av år har nämligen SKUT , som en följd av Svenska Kyrkans eget beslut , oförskyllt hamnat "under" det s.k Internationella arbetet.
  På lokalplanet kan det låta så här:" Nej, vi behöver inga SKUT-ombud för vi har en internationell grupp". Ändå har Svenska kyrkan på nationell nivå hela tiden hävdat att Svenska Kyrkans utlandsuppdrag vilar på två men olika ben: Internationella arbetet och SKUT. Genom namnbytet till "ACT Svenska Kyrkan" kan denna tidigare beklagliga sammanblandning med SKUT undvikas.Även om ibland verksamheterna tangerar varandra. T.ex jobbar flera utlandsförsamlingar med flyktingfrågor i lokala ekumeniska sammanhang t.ex i Paris och Athen.
  Både Act Svenska Kyrkan och SKUT behövs. Lokala församlingsombud och engagemang är viktiga beståndsdelar för att Svenska Kyrkan skall kunna fullgöra sitt utlandsåtagande.
  Till sist en undring: Hur har det nya namnet uppstått? Borde inte ombuden, gräsrötterna, ha fått komma med förslag? Det är ju ändå där insamling o. information sker.
  Göran Sagen, Ordf. SKUT-rådet i Skara stift

 • Birgitta Schönbeck Persson

  Svenska kyrkans internationella arbete är något gemene man känner till och vet vad det är . När det gäller insamling av pengar vill människor vara säkra på vad de skänker sina pengar .. Detta av kyrkostyrelsen nya logotyp Act-Svenska kyrkan är främmande och inte bekvämt för givaren att veta vad det står för . Borde tillägas" Lutherhjälpen " för att klargöra och bli tydliga .

 • Sidor

LEDIGA JOBB

64

E-tidning

Kyrkans Tidning nr 42 2018