Biskop Ragnar vill ha översyn av valsystemet

Biskop Ragnar Persenius är starkt kritisk till att program för kyrkan fastställs av ett sekulärt partis partistyrelse så många år efter kyrkans separation från staten.

– Varför ska ett vanligt parti fastställa programmet för ett av alla trossamfund i Sverige? Det här är en utmaning med tanke på religionsfriheten för de politiska partierna. Är detta hållbart?

– Det är också anmärkningsvärt att kyrkovalsdebatten blivit en bricka i ett vidare politiskt spel, där frågor drivs som är främmande för kyrkan, fortsatte han med adress Sverigedemokraterna.

– Dessa frågor om kyrkans identitet står i konflikt med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära vad gäller människosynen och att kyrkan ses som en nationalistisk kyrka när den i själva verket är en del av en världsvid kyrka. Kyrkan kan inte motas in i ett hörn utan spelar en roll i samhället. Det gläder mig att valresultatet kan tolkas som en motkraft till försöken att vrida om kyrkan till något hon inte är, en svensk klubb.

Ragnar Persenius uttryckte på morgonens presskonferens tacksamhet över alla förtroendevalda som är engagerade i Svenska, men ville som biskop fokusera på några principiella frågor.

– Jag tror inte att man heller ska se enbart två alternativ till valsystem, direkta och indirekta val. Nu 20 år efter kyrkans och statens separation bör man ha en översyn av valsystemet och pröva olika alternativ, till exempel att hålla direktval till församlingar och stift och ha indirekta val till kyrkomötet.

Valresultatet kommenterades på presskonferensen av kyrkomötets ordförande Karin Perers och kyrkokansliets valgeneral Anki Bondesson. Glädjen var stor över att valdeltagandet närmade sig en miljon medlemmar.

Först i månadsskiftet september/oktober kommer det slutgiltiga resultatet, men helt klart är att så många som röstade i årets kyrkoval har det inte varit sedan 50-talet. Röstdeltagandet har ökat från 12,7 procent 2013 till årets 18,22 procent.

Några nedslag i valstatistken: Sverigedemokraterna ökar mest enligt det preliminära resultatet, från 6,0 till 9,2 procent. Partiet hade hoppats på att fördubbla sig, särskilt med tanke på att ha tiofaldigat valbudgeten jämfört med 2013.

Flest röster får Socialdemokraterna med 30,5 procent och Posk, Partipolitiskt obundna, med 17,2 procent när nästan samtliga 2 153 valdistrikt redovisats. Centern ökar från 11,9 till 13,9 procent, medan Borgerligt alternativ landar på 8,7 procent vilket är ett tapp på omkring 4 procentenheter.

– Vi har genomfört flera olika saker som tillsammans bidragit till att få upp valdeltagandet, sa Anki Bondesson. Vi har haft fler lokaler att rösta i, 1 600 extra röstningslokaler, man har kunnat förtidsrösta till och med valdagen, vi har haft en samordnad informationsinsats på central och lokal nivå som inneburit ett kraftfullt koncept tillsammans. Vi har haft ett tema runt om i landet som församlingarna har kunnat haka på med berättelser om vad kyrkan gör lokalt.

Anki Bondesson lyfte även fram att medlemmarna tydligare har fått reda på vad de 680 nomineringsgrupperna anser i de olika frågorna inför årets kyrkoval. Även mediernas ökande bevakning har bidragit till att öka intresset. Fler spontanröstande har noterats i år, enligt Bondesson.

Uppgifter om att SD-valsedlar inte funnits tillgängliga på vissa platser, kommenterar Anki Bondesson så här:

– I de fall jag varit inkopplad har det visat sig att SD inte ställde upp där och att valsedlar inte funnits av den anledningen. Men om det visar sig vara fler fall kan det bli aktuellt för valprövningsnämnden att utreda.

Karin Perers, kyrkomötets ordförande och centerpartist, kommenterade det höga valresultat som en stor seger för Svenska kyrkan och lyfte fram valsystemets modell där alla är välkomna att bilda nomineringsgrupper.

– Det här visar att medlemmarna vill ha kvar folkkyrkan. Valrörelsen har varit lite mer tillspetsad än vad vi sett tidigare.

Karin Perers kommenterade valets tre strömningar som visar att det inte är någon höger-vänsterskala som gäller i kyrkovalet:

– En strömning omfattar en mer bekännande kyrka där man för att duga ska vara tydligt troende och mer bibelkunnig, en annan strömning betonar det svenska i Svenska kyrkan och vill gå mot en mer nationalistisk kyrka och så den tredje strömningen, ett värn för vidareutveckling av den öppna solidariska folkkyrkan.

– SD har nått en tydlig framgång, men inte så stor som de drömde om. Här har vi sett att de många väljarna satt ner foten och visat att Svenska kyrkan ska fortsätta vara en del av den världsvida kyrkan, en manifestation kring att kyrkan ska vara öppen, beröra alla och finnas till för alla, där man duger precis som man är.