Kyrkoval

Här kan du hitta det som vi skrivit om kyrkovalet

Var fjärde år är det kyrkoval i Sverige. Då har de drygt  5 miljoner röstberättigade medlemmarna möjlighet att rösta om vilka som ska få bestämma i Svenska kyrkan under den kommande mandatperioden. 

För den som är medlem och röstberättigad kommer det precis som riksdagsvalet ett röstkort hem i brevlådan. 

Som Sveriges största trossamfund med drygt 5,6 miljoner medlemmar är engagemanget viktigt för Svenska kyrkan.

Valet är en möjlighet att påverka men också ett sätt att utvärdera hur de folkvalda i kyrkan hanterat sina grundläggande uppgifter under de senaste fyra åren, till exempel gällande gudstjänster, undervisning i kristen tro och i att hjälpa utsatta människor.

Nedan hittar du artiklar som har med kyrkovalet att göra. 

kyrkoval