Det blir ett tematiskt kyrkomöte 2024

"Kyrkan ska vara politisk, men aldrig partipolitisk", sa Wanja Lundby-Wedin, Socialdemokraterna. Foto: Mikael M Johansson

Kyrkomötet 2024 blir tematiskt, med temat ”Kyrkan i det offentliga rummet” och det är fritt för kyrkomötet att bestämma hur ofta tematiska kyrkomöten får hållas.

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration