Entréavgifter splittrar kyrkan

En stor grupp turister i Lunds domkyrkas krypta. Kyrkan är en av de mest beökta i landet och den tar ingen entréavgift. Men det kostar att bli guidad, här av domkyrkoguiden Melissa Isla Venegas.

Vadstena församling tar entréavgift av turister som besöker klosterkyrkan. Avgifterna får hård kritik för att begränsa tillgängligheten och signalera att folkkyrkan inte är öppen. De välbesökta domkyrkorna i Lund och Uppsala tar inga entréavgifter. Ännu.

Ingen avgift tas ut för att gå in i Lunds domkyrka som varje år har mellan 600 000 och 700 000 besök. Av dessa är 80 000–90 000 gudstjänstbesök.

– Men vi tar 500 kronor för en grupp med egen guide och 1 100 kronor när vi själva guidar. Vi har högre avgifter på kvällar och helger, samtidigt är vissa guidade besök kostnadsfria, som skolbesök eller visningar i församlingens regi, säger Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan och arbetsledande komminister i Lunds domkyrka.

Hon och hennes kolleger i domkyrkan har noterat att turistsäsongen blir längre och längre och att intresset för domkyrkan ökar. Öppettiderna är 8 till 18 förutom två kvällar i veckan med sena gudstjänster då öppettiderna förlängs till 19.30.

– Gratis om jag ber, avgift om jag inte ber kan komma att skapa problem. Att kyrkorummet talar till oss alla oavsett skäl till besöket ska inte underskattas som andlig aspekt.

2011 öppnade Domkyrkoforum som blev en stor avlastning. I besökscentrumet visas bland annat en film om domkyrkan och där finns även kafé och toaletter. Att slippa mötas av en lång toalettkö när besökaren kommer in i katedralen är väldigt skönt, säger Lena Sjöstrand.

– Vi är glada över att kunna undvika entréavgift. Frågan diskuteras av och till och vi kan naturligtvis komma att behöva ompröva vårt beslut. Tillgängligheten är viktig för oss.

Det kommer en tid då vi tvingas ompröva inställningen att alla kyrkoentréer ska vara gratis.
- Lars Åstrand, domkyrkokaplan Uppsala

– Domkyrkan är ett fönster för kyrkans verksamhet. Vad gör det med nutidsmänniskan som bombarderas av bilder att komma in i en tusenårig byggnad med sparsmakad utsmyckning och värme i sandstenen? Den är både stor och samtidigt liten och intim. Vi har en skattkista tillgänglig för alla, ett Guds hus med rikt gudstjänstliv, ett levande rum som gör något med besökaren.

– Vi vill kunna ha kyrkan öppen för alla, utan kostnad, säger hon.

Lars Åstrand, domkyrkokaplan och biträdande kyrkoherde i Uppsala, säger att den svenska traditionen med det lättillgängliga öppna kyrkorummet är självklar.

– Alla församlingar har en önskan om att hålla kyrkorna öppna och tillgängliga. Vi har i allmänhet en ekonomi som tillåter Svenska kyrkan att ta hand om kyrkorna, med dagens resurser. Det stora problemet i dag är att de flesta kyrkor är stängda.

– Men det kommer en tid, genom fallande medlemstal och intäkter, då vi tvingas ompröva inställningen att alla kyrkoentréer ska vara gratis. Vi kan tvingas göra det när vi som kyrkan i England och Frankrike inte har de resurser som vi har i dag.

Uppsala domkyrka tar enbart betalt för entré till domkyrkomuseet och för guidade turer. Lars Åstrand lyfter fram slitage och omfattande öppethållande som resurskrävande. Staten är fortsatt generös bidragsgivare, säger han.

– Vi får stora summor i kyrkoantikvarisk ersättning, som exempelvis de 45 miljoner kronor till den omfattande renoveringen av domkyrkans tornspiror, samtidigt som det faktiskt kostar medlemmarna i Uppsala pastorat 15 miljoner kronor att renovera dem. Vi får bidrag för att vi är en riks- och stiftskyrka, men inte för att vi är en turistkyrka.

Kajsa Söderberg

Fakta: Entréavgifter

Storkyrkan i Stockholm

Införde entréavgift 1995.

I dag kostar ett besök max 60 kronor.

Barn, församlingsbor och gudstjänstdeltagare har fri entré.

Entréavgifterna drar in mellan 4 och 5 miljoner kronor per år.

Vadstena klosterkyrka

Entréavgifterna under sommaren 2019 har gett minst 150 000 kronor i intäkter.

Statens kyrkoantikvariska ersättning, KAE

460 miljoner kronor årligen sedan år 2000.

Hade KAE räknats upp med konsumentprisindex hade KAE varit 592 miljoner 2019.

2000 hade Svenska kyrkan 7,4 miljoner medlemmar som bidrog till vården av kyrkorna.

2018 5,9 miljoner.

Cristina Grenholm: ”En folkkyrka ska vara öppen”
Foto: Mikael M Johansson

– Grunden är att kyrkan är Guds hus, där Gud bjuder in oss till möten. Därför är det viktigt att den är tillgänglig.

Det är den fasta utgångspunkten för Cristina Grenholm, kyrkosekreterare med teologiskt ansvar. Hon har också arbetat med kyrkorummet som utredningsexpert och författare.

En entréavgift begränsar den viktiga tillgängligheten, anser hon.

– Ja, jag tycker det är olyckligt när man tar ut entréavgift. En folkkyrkas uppdrag är att underlätta för människors andliga behov genom att det är enkelt att gå in i kyrkan. En öppen kyrka sänder signaler också till den som inte brukar gå dit, säger hon.

Hur ska små församlingar med kostsamma kyrkor klara att hålla dem öppna?

– Vi har ett gemensamt ansvar – vi har en gemensam kyrka, och ger ekonomiskt stöd genom olika clearingsystem och beräkningar för hur medel fördelas. Och om man erbjuder särskilda tjänster som guidade visningar är det så klart inte orimligt att ta betalt, säger Cristina Grenholm.

– Vi är medvetna om att statens ersättning inte är tillräcklig. Det framgår tydligt i våra kontakter med regeringen, säger hon.

Cristina Grenholm vill inte ge sig in i vad enskilda församlingar kan göra, men hänvisar till den motion som fick stöd i fjolårets kyrkomöte, och som ska leda till en utredning kring domkyrkornas ställning.

Du talar om vilka signaler som en stängd kyrka sänder ut. Men ger inte en försummad kyrka också signaler?

– Jag tror inte att människor som söker Gud i kyrkorummet söker en välreparerad plats. Men vi har väldiga möjligheter att omfördela ekonomiska medel – Svenska kyrkan har ju goda förutsättningar i en internationell jämförelse. Där kan det finnas en ingång till kyrkan för dem som vill be, och en för turister. För vår kyrkas identitet är det väldigt viktigt att vi inte gör den skillnaden.

Cecilia Jaensson Wallander

 

Krav på tillgänglighet ligger fast

- Den överenskommelse som slöts mellan staten och Svenska kyrkan ligger fast, och därmed också kravet på tillgänglighet.

Det säger departementssekreterare Teresia Ståhle Löfgren på kulturdepartementet.

Frågan om entréavgifter påverkar tillgängligheten är i första hand inomkyrklig, anser hon.

”För regeringen är det viktigt att tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena upprätthålls, så att det kyrkliga kulturarvet kan komma alla till del. Det kyrkliga kulturarvet tillhör alla, även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.”

Cecilia Jaensson Wallander

cecilia.jaenssonwallander@kyrkanstidning.se