Fem stipendieprojekt får dela på en halv miljon kronor

Kultur

Stipendierna fördelas på fem områden som belönas med 100 000 kronor vardera. 

Svenska kyrkans kulturstipendiater för 2023 har utsetts. Stipendierna fördelas på fem områden: bildkonst, scenkonst, film, musik och litteratur. Varje område får 100 000 kronor.

Svenska kyrkans kulturstipendier har utsetts för att "bidra till skapandet av verk med existentiell relevans". Verken kan ta upp den kristna traditionen och de bibliska berättelserna, men behöver inte göra det, enligt ett pressmeddelande.

Stipendierna fördelas på fem områden som belönas med 100 000 kronor vardera. I bedömningen är konstnärlig kvalitet och existentiell relevans mest avgörande. Projekt som rör barns och ungas liv välkomnas särskilt.

Svenska kyrkans kulturstipendium är en uppmuntran att fortsätta utforska religionens roll och aktualitet i det svenska samhället i dag.

Film

Fredrik Lindé tilldelas kulturstipendiet för utveckling av dokumentärfilmen En klang av tro. Filmen vill skildra de svenska psalmernas historia och undersöka om dessa sånger är tidlösa och relevanta för människor i dag. I filmen medverkar bland andra artisten Ceasar Ivarsson som driver Psalmprojektet och som släpper en svensk psalm i veckan på bland annat Spotify.

Fredrik Lindé vill undersöka psalmernas relevans för dagens människa och utforska det musikaliska och andliga arv som den svenska psalmboken utgör i form av en kulturskatt, enligt motiveringen.

Fredrik Lindé

 

 

 

 

 

 

Bild

Linnea Hansander får stipendiet för sitt projekt Do not go gentle into that good night (Sömnen och Döden), en "omslutande interaktiv performance". Med dockor och aktörer gestaltas dödens och bedövningens mytologi, och det faktum att de flesta av oss inte kommer att få veta hur döden känns, enligt motiveringen.

Linnea Hansander bearbetar i sin interdisciplinära livekonst förlustens tematik, i teatral och interaktiv form.

Linnea Hansander

 

 

 

 

 

 

Scenkonst

Hos scenkonstnärerna Aron Birtalan och Gabriel Widing är scenkonsten relationell och utmanar konventionella förväntningar på publikens roll och föreställningar om var gestaltningarna äger rum.

I verket Love Has Seven Names / Kärlekens sju namn utvecklar Birtalan och Widing en serie performativa kontemplationer baserade på en dikt av poeten och mystikern Hadewijchs. I motiveringen står: "Publiken bjuds in till ett lekfullt, ljudligt, visuellt och taktilt landskap där egna handlingar görs centrala. Den välbekanta åskådarplatsen lämnas och vi blir alla subjekt i en vandring genom bland annat kol, eld, vårvatten och helvete."

Aron BirtalanGabriel Widing

 

 

 

 

 

 

Litteratur

Emma Palmkvist tilldelas kulturstipendiet för sitt poetiska verk Om sångens skönhet av Demokritos, ett "intagande och konstnärligt läsverk som också kan fungera som underlag till ett scenkonstverk. Med ett poetiskt utforskande och fantasins hjälp vill hon å ena sidan återskapa den grekiska filosofen Demokritos förlorade verk, som brändes när kejsare Theodosius i slutet av 300-talet bannade allt som inte styrkte kristendomens idéer, och å den andra värna om en tillit till att öppenhet, tolerans och gränsöverskridande kärlek är vad vi delar i tron i dag."

Emma Palmkvist

 

 

 

 

 

 

Musik

Nils Berg tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium för att med hjälp av naturen skapa musik och bereda rum för musikalisk kontemplation i svensk skog och mark, står att läsa i motiveringen. Under pandemin tillbringade Nils Berg många dagar på en övergiven fruktodling utanför Gnesta. "Långsamt fann han en musik som han omedvetet saknat. En musik där tid tillåts anta en obestämd form, och där musikalisk rörelse och klang lånar sin form från naturen."

Verket heter I am a tree now.

Nils Berg

 

 

 

 

 

Taggar:

Stipendium

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.