Finsk präst vigde samkönade – klandras av domkapitlet

”Vigsel av samkönade par är den svåraste frågan i Finlands kyrkohistoria.” Det anser prästen som blivit tillrättavisad av sin egen kyrka – den evangelisk-lutherska folkkyrkan – för att ha vigt personer av samma kön.

Helsingfors domkapitel gav nyligen Kai Sadinmaa en ”allvarlig tillrättavisning”. Samtidigt som de sju domkapitelsmedlemmarna röstade fram beslutet om tillrättavisning placerade prästen sig själv i en stupstock på trottoaren utanför domkapitlets kontor. I stocken satt tillsammans med honom det homosexuella par som han vigde den första mars i år, samma dag som Finland fick en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Redan ett halvår innan denna nya finska lag skulle börja gälla redogjorde finländska evangelisk-lutherska kyrkans biskopsmöte i ett tolvsidigt dokument orsakerna till att de kommer att hålla fast vid sin åsikt att äktenskapet endast är ett förbund mellan kvinna och man och ”att prästernas rätt att viga till kyrkligt äktenskap inte ändras då den nya lagen träder i kraft”.

– Kyrkans lag kan inte förbjuda äktenskap för par av samma kön och det finns heller inget i Bibeln som säger att det är fel att viga samkönade. För mig räcker det att det är två människor som älskar varandra. Kön har ingen betydelse, jag kan bara välsigna dem, inte döma dem, säger Kai Sadinmaa.

Domkapitlets beslut ser Kai Sadinmaa som en eftergift åt dem inom kyrkans församlingar och högre upp i hierarkierna som vill följa en tradition i stället för att acceptera verkligheten och anpassa sig till den.

– Det är en maktdemonstration från de konservativa krafterna. Nu fick dessa krafter något att bli upprörda över. Med domkapitlets beslut försöker man hålla dem lugna. Kyrkan är i övrigt ganska modern, men när det kommer till sexualitet, är den kluven med många präster som vill viga samkönade par och biskopar som stödjer oss. Med en utdragen process blir frågan om vigsel av samkönade par den svåraste i Finlands kyrkohistoria.

En av de biskopar som stödjer vigsel av samkönade är Irja Askola, Helsingfors biskop, som inom kort kommer att gå i pension. I Hufvudstadsbladet kommenterar hon domkapitlets beslut:

– I Helsingfors domkapitel är majoriteten av präster för en möjlighet att viga samkönade par. Jag har också jobbat för det, men kyrkolagen möjliggör inte att viga samkönade par. Att avvika från gemensamma spelregler ledde till det här beslutet.

Kai Sadinmaa hade förväntat sig en hårdare bestraffning än en ”allvarlig tillrättavisning” från domkapitlet, som även kan utdela en varning eller ett förbud mot att verka som präst – tillfälligt eller permanent.

– Jag tror att domkapitlet avstod från en varning och istället valde en tillrättavisning för att de utgår från att en sådan inte går att överklaga, men enligt jurister som jag talat med är det fullt möjligt. Hade jag fått en varning, hade jag överklagat. Nu får jag fundera på hur jag ska göra, om jag ska ta tillrättavisningen till domstol eller inte.

Enligt finska medier har Kai Sadinmaa närmare 30 kollegor som vigt par med samma kön, men hittills är det endast han och en präst till som blivit anmälda. Inom kort kommer domkapitlet även att behandla anmälan mot den andra prästen.

– I kyrkolagen står det ingenting om bestraffning, så detta är något de hittar på för att försöka tillrättavisa oss som viger homosexuella människor till äktenskap. Men vi kan inte vrida tillbaka tiden och vi är många präster som kommer fortsätta att viga samkönade, så förr eller senare måste kyrkan anpassa sig. Kanske skriver biskoparna ett dekret om att de präster som vill viga samkönade par ska få göra det och de som inte vill kan avstå, så att vi som anser att alla människor ska ha lika behandling även i kyrkan slipper ta några risker, säger Kai Sadinmaa.

FAYME ALM

Fakta: En av två folkkyrkor

Finland har 5,5 miljoner invånare. Av dessa är cirka 4 miljoner medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan, vilket motsvarar 71,9 procent av finländarna. Kyrkan räknas som en av Finlands två folkkyrkor – ortodoxa kyrkosamfundet är den andra – och finansieras till största delen med skattemedel.

Taggar:

Finland Präst