Gruppledare i kyrkomötet: Fel med bojkott av ena parten

– Sanktioner är fel väg att gå för att stödja fredsprocessen i Mellanöstern. Det tycker Karl-Gunnar Svensson, präst i Göteborgs stift och gruppledare i kyrkomötet för Kristdemokrater för en levande kyrka (Kr).

Uppdaterad. Frågan om bojkott av israeliska varor från ockuperade områden har varit uppe i kyrkomötet flera gånger, senast 2014 och år 2012.

– Vi tycker inte att det är en kyrklig fråga, utan en politisk, säger Karl-Gunnar Svensson (Kr), som inte tycker bojkott av ena parten i en konflikt är rätt väg att gå.

– Vi är emot det våld som utförs av båda parter. Då kan man inte agera mot bara ena parten, säger han.

Även prästen Fredrik Sidenvall och flera kollegor från Frimodig kyrka är emot bojkott.

– Bojkott är ett ekonomiskt stridsmedel som kyrkan inte ska syssla med. Kyrkan ska förkunna evangelium, säger Fredrik Sidenvall.

– För vissa är staten Israel Guds land. Så finns det en teologisk vänster som ser Israel som ett kolonialt projekt och därför har avskytt staten Israel.

– All förföljelse av judar gör att vi måste tillerkänna dem att ha ett hem på jorden. Samma form av antisemitism som fanns under nazismen odlas bland Israels grannar.

– Om vi verkligen ska leva oss in i detta teologiskt måste vi sätta oss in i judisk teologi där staten Israel ses som det förlovade landet. Det kan vi inte moralisera över. 

Sidenvall anser Kairosdokumentet är präglat av kristna araber som är satta under sådant hårt tryck att det inte kan dämpa ner deras antijudiskhet.

Israel–Palestinafrågan är aktuell på årets kyrkomöte genom en motion från Anders Nihlgård, Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA). Han vill se en uppföljning av beslutet från 2012.  

Amerikanska lutheraner – Evangelical lutheran church i USA (ELCA) – har nyligen sagt ja till ekonomiska sanktioner mot Israel. Kyrkan ska ta fram en metod för att identifiera och avsluta alla de investeringar som kyrkan gör i företag som tjänar pengar på Israels handlingar riktade mot palestinier. 

ELCA röstade också ja till en uppmaning till de styrande i USA att sluta upp med ovillkorat stöd till Israel. 

För fem år sedan gjorde Evangeliska kyrkan i Tyskland detta uttalande om Kairos Palestinadokumentet: ”Ett allmänt upprop för bojkott av Israel påminner kyrkorna i Tyskland om nazisternas ’köp inte från judar!’ 1933 och är inget vi kan acceptera. Vi frågar oss i stället: Vilka andra solidaritetsåtgärder gentemot det palestinska folket är tänkbara?”