Anna Karin Hammar: Dags för bojkott av israeliska varor

Uppdaterad. Ekonomiska sanktioner och bojkott av israeliska varor. Det säger nu Anna Karin Hammar, präst och stiftsadjunkt i Uppsala, är enda sättet att påverka Israel i Palestinafrågan.

Kyrkans Tidning fanns på plats i Höganäs under delar av sommarlägret Kairos Palestina, som samlade 35 personer. Lägret handlade om hur man skapar en rättvis fred mellan palestinier och Israel.

Under veckan i Höganäs fördjupade man sig i Kairos Palestinadokumentet (se faktaruta här intill) och lyfte frågan om BDS – bojkott, desinvestering och sanktioner.

Anna Karin Hammar är en av lägrets organisatörer.

– Jag tror att vi måste bojkotta varor från de ockuperade områdena, men vi måste också se till att svenska pensionspengar inte investeras i till exempel israeliska banker, som finansierar bosättningar på ockuperad mark, och det behövs sanktioner mot ockupationsmakten, säger hon.

– Ockupationen är den stora judiska frågan för vår tid. Israel agerar i strid mot de mänskliga rättigheterna och mot judiska värderingar, säger Robert Herbst, en av talarna på lägret. 

Han är advokat och företrädare för Jewish Voice for Peace, en amerikansk fredsorganisation med omkring 10 000 medlemmar. Organisationen vill ha ett slut på ockupationen, säkerhet och självbestämmande för palestinierna och en rättvis lösning för de palestinska flyktingarna.

– Men Israel kan inte förändra sig självt. Det behövs ett yttre tryck, på samma sätt som det krävdes för en förändring i Sydafrika, säger han. 

Lundabiskopen Johan Tyrberg talade på lägret om vikten av att kyrkan inte håller tyst utan fattar mod och vågar leva i Kristi efterföljd. Karl-Johan Tyrberg, tidigare biskop i Härnösand, fanns också på plats. Enligt en rapport från lägret på Lunds stiftssida, svenskakyrkan.se, uppmanade han kyrkorna att ”ta del i bojkotten av den israeliska ockupationsmakten”.

Kairos Palestina-dokumentet är inte producerat av Svenska kyrkan eller antaget av kyrkomötet. Det är ett ekumeniskt teologiskt dokument, skrivet av palestinska kristna. Kyrkornas världsråd uppmanade till spridning av och samtal om dokumentet i sina medlemskyrkor. I Svenska kyrkan beslutade kyrkomötet 2012 rekommendera församlingarna att följa uppmaningarna i Kairos Palestina-dokumentet att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena. 

Ärkebiskop Antje Jackelén har senare förtydligat att Svenska kyrkan inte förespråkar en bojkott av alla varor från Israel, däremot en ursprungsmärkning av varor från ockuperade områden. På så sätt kan dessa varor bojkottas, som ett sätt att både visa stöd för staten Israel och protest mot ockupationen.

Anna Karin Hammar med flera vill nu gå ett steg längre, med desinvestering och sanktioner. Hon säger att ”kyrkorna måste välja om de står för folk eller förtryck”:

– Ingen tror att bosättningarna kommer att tömmas eller att byggandet av nya ska stoppas. Palestinierna har att välja mellan att fördrivas eller förtryckas. 

Är det rimligt att införa sanktioner mot Israel, en demokrati där minoriteter ändå har en bättre situation än i stora delar av övriga Mellanöstern?  

– Israel vill vara en demokratisk stat. Då kan landet inte samtidigt förvägra ett helt folk mänskliga rättigheter. Men bojkotter, desinvesteringar och sanktioner kan återföra Israel till de demokratiska värdena.

Även Marianne Ejdersten, kommunikationsdirektör vid Kyrkornas världsråd, deltog i Höganäs. I juni i år möttes Kyrkornas världsråds centralkommitté i Trondheim. Då uppmanade centralkommittén medlemskyrkorna att ”främja och stödja alla fredliga försök att få slut på ockupationen (även genom att överväga lämpliga ekonomiska och andra åtgärder)”.

Hur tror du att relationen mellan Israel och Kyrkornas världsråd påverkas om uppmaningen till bojkott hörsammas av medlemskyrkorna?

– Det är svårt att säga. Uttalandet är i linje med det arbete som kyrkornas världsråd bedrivit under många år. Nästa år är det 50 år sedan ockupationen inleddes och det måste till krafttag för att få en rättvis fred. Kyrkorna har tillsammans krafter att mobilisera i fredsarbetet, säger Marianne Ejdersten.

Lägret Kairos Palestina anordnades av Lunds stift i samarbete med Uppsala stift och föreningen Sabeels vänner i Sverige. Sabeel är ett ekumeniskt centrum för palestinsk befrielseteologi.

Fakta: Kairos Palestina

Ett dokument av palestinska teologer från 2009, inspirerat av det sydafrikanska Kairos-dokumentet från 1985.

I dokumentet vädjar den palestinska kristna minoriteten till kristna i andra länder om hjälp att nå fred, genom ett slut på den israeliska ockupationen och all form av åtskillnad mellan folken. 

Kairosdokumentet rekommenderas av kyrkomötet för studium. Dokumentet har också fått hård kritik. Bland annat anses det inte ta avstånd från terrorism, det kallas ersättningsteologisk och antisemistiskt.

I dokumentet uppmanas bland annat till bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS). En fråga som också drivs av den internationella BDS-rörelsen, efter ett upprop av palestinska organisationer 2005. Även BDS-rörelsen är mycket hårt kritiserad, både i Sverige och internationellt.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.