Okunskap och fördomar, Bachman!

Replik. Relationerna mellan Svenska kyrkan och det judiska samhället är fortsatt goda, inte minst i Stockholm, menar biskop Eva Brunne.

Ambassadör Isaac Bachman!

Det är med förvåning som jag läser dina inlägg i Kyrkans Tidning. Du låter dem präglas av okunskap och fördomar. Du antyder att Svenska kyrkan skulle ägna sig åt antisemitism utifrån delar av vårt förslag till ny kyrkohandbok. En del av dina påståenden vittnar också om en sammanblandning mellan våra relationer med den judiska kommuniteten och staten Israels handlingar. Det är just detta vi försöker skilja på i Svenska kyrkan. Nu vill jag bemöta dig främst utifrån Stockholmsperspektiv. Här pågår den judisk-kristna dialogen intensivt och sedan länge.

Du och jag möttes i januari­ 2013, just när du kommit till Stockholm som ny ambassadör. Initiativet var dåvarande rabbinen David Lazars, som menade att trossamfund och kulturer och länder ska ha goda relationer. Han tog samma initiativ med din företrädare Benny Dagan. Du och jag har sedan mötts i flera sammanhang vid högtider i den Judiska församlingen i Stockholm. Jag blev särskilt glad över att du fanns med när jag fick tala om våra goda relationer vid öppnandet av Judiska muséets utställning om Juden Jesus. Det goda samarbetet med den Judiska församlingen har fortsatt med nuvarande rabbinen Ute Steyer.

Efter svåra och våldsamma attacker mot bland andra judiska församlingen i Malmö tog vi 2014 ett mångreligiöst initiativ till kampanjen Vägra Hata. I solidaritet och till stöd för att vi är bedjande människor oavsett samfundstillhörighet.

Samarbetsrådet judar och kristna verkar sedan 1979. Här sker en ömsesidig dialog och Svenska kyrkans Centrum för religionsdialog är synnerligen aktivt i rådet. I deras regi skedde predikoseminarier krig påskens texter med rabbi David Lazar som kunskapsgivare. Allt för att mota ersättningsteologin i grind.

Vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut är dokumentet Guds vägar obligatorisk läsning för dem som utbildas till pedagoger, musiker, diakoner och präster i vår kyrka. Detta är Svenska kyrkans egen utbildning. Universitetsutbildningarna kan vi inte styra över. Just nu pågår framtagandet av ett studieprogram för vår kyrka kring dokumentet Guds vägar. Allt för att det ska bli läst, känt och samtalas om. Centrum för religionsdialog har en viktig del i detta.

Samma Centrum för religionsdialog bjuder varje år in till Krister Stendahl Memorial Lecture. Stendahl var biskop i Stockholm i slutet av 1980-talet och en påskyndare av judisk-kristen dialog. Arrangemanget sker tillsammans med Paideia och under de sju åren har följande judiska företrädare föreläst: rabbi David Rosen, professor Susanna Heschel och i höst väntar rabbi Michael Melchior.

Du påstår att präststudenter i ”exempelvis Stockholms stift” uppmuntras att välja bort studiet av hebreiska. Detta är inte sant. Studenterna väljer ett språk – hebreiska eller grekiska. Om du menar att någon uppmuntras att välja bort hebreiska får du leda detta i bevis. Att läsa bägge språken är för de flesta inte möjligt med tanke på studietid och studiemedel, men ingen enda påverkas av mig att välja bort. Snarare uppmuntrar jag dem att välja utifrån intresse. Vi behöver präster med mångfaldig kunskap.

Dina påståenden om vårt ointresse för judisk-kristen dialog känns därför orättfärdiga. Vi har kapacitet att skilja mellan judiskhet och vårt judiska arv å ena sidan, och det staten Israel utövar genom ockupation å andra sidan. Vi förbehåller oss rätten att kritisera när folkrätten överträds. Vi får vittnesbörd om överträdelser från kristna systrar och bröder i området. Kyrkornas världsråds centralkommitté, som jag är en del av, gjorde så sent som i slutet av juni ett uttalande utifrån de vittnesbörd vi får. Det innehöll en vädjan till alla parter om steg mot fred och försoning, men också kritik av de ockupationer som staten Israel utövar.

Vi fortsätter den judisk-kristna dialogen som fördjupar vår kunskap om vårt judiska arv. Vi fortsätter att gemensamt och över samfundsgränserna be: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Vi fortsätter att bygga vår kritik mot staten Israel (inte mot judarna) utifrån folkrätten, och vi har kunskap nog att se skillnaden.

Välkommen till rabbi Michael­ Melchiors föreläsning på Ersta konferens måndagen den 19 september klockan 15.30. Hans föreläsning har temat: Can Radical, Fundamental Religion live in a World of Humanism, Democracy and Peace? Detta är en viktig del av vår dialog och ett sam­arrange­mang mellan Svenska kyrkan och Paideia.

 

Eva Brunne

biskop i Stockholms stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.