Lagstopp halverar kyrkans personal på Teneriffa

Spansk lagstiftning sätter stopp för ungdomsvolontärer på svenska kyrkan på Teneriffa. Det har medfört stora förändringar för svenska kyrkan i Los Cristianos som bland annat fått sin personalstyrka minskad från nio till fem personer. Den 22 november hölls ett möte om kyrkans framtid som samlade över hundra personer.

– Många vill ha volontärer men det är inte alltid förenligt med olika länders lagstiftning, sa Lena Brolin, ställföreträdande utlandschef Svenska kyrkan i utlandet, på plats i Los Cristianos på onsdagskvällen.

Vi har centralt påbörjat en omfattande juridisk genomgång av alla våra 51 verksamhetsplatser för att se över så att allt sköts korrekt enligt respektive lands lagar.

– Det ska vara tryggt, ordning och reda vad gäller försäkringar, sjukförsäkringar med mera. Vi är bara i början av processen och vet ännu inte hur det slår mot andra utlandsförsamlingar. Men att utöka antalet tjänster någonstans är inte aktuellt, de vi har i dagsläget är vad vi klarar ekonomiskt.

– När det gäller volontärer är systemet med diakonalt år då ungdomar får pröva att jobba i en församling en väldigt svensk företeelse. I Tyskland har volontärfrågan löst med ’Sociales Jahr’ via tyska Evangeliska Lutherska kyrkan, men i Spanien vet vi ingen liknande lösning.

Teneriffa är en av de större utlandsförsamlingarna när det kommer till antalet besökare. Varje år reser 130 000 svenskar till ön. Kyrkan, som ligger ”mitt i byn” på den populära strandpromenaden, har under högsäsong upp till 400 besökare dagligen.

Caféet är hjärtat i verksamheten. Tidigare skötte fyra ungdomsvolontärer verksamheten tillsammans med en lokalt anställd husmor. Nu har kyrkans kök under två månader byggts om för att uppfylla spanska krav på arbetsrätt och hygien och ska framöver drivas professionellt. Byggnaden, som stod färdig redan 1963 och blev kyrka 1990, har även i övrigt fått en välbehövlig uppfräschning.

– Fuktskador har åtgärdats, el dragits om och besökstoaletten gjorts än mer handikappanpassad, sa kyrkoherde Markus von Martens.

Under ombyggnaden har ’Casa Suecia’ tvingats hållas stängd. Personalen har inhysts på annat håll och gudstjänster firats i norska sjömanskyrkan. Glädjen var stor bland både anställda och besökare när kyrkan nu öppnas igen.

– Det har varit ett kämpigt år med mycket jobb, många turer och byråkrati och en hel del formalia återstår, sa Thomas Edberg, kyrkorådets ordförande.

4 december får caféet nypremiär men med begränsat utbud. En person har säsongsanställts på deltid. Dessutom hoppas man under en övergångstid tills alla tillstånd är klara på stor uppslutning av ideella krafter, annars går det inte ihop. Nio frivilliga som jobbar två timmar var behövs varje vecka för att klara öppettiderna måndag till fredag 10-14, onsd även 16-19.

Caféverksamheten är viktig för församlingens ekonomi och utgör basen ihop med medlemsavgifter, vigselavgifter och bidrag från Utlandskyrkan.

Eva Kihlström

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.