Så vill regeringen ändra lagen om begravningsavgiften

begravning

Om den nya lagen röstas igenom gäller den från och med 1 september 2023. Foto: Mikael M Johansson

Regeringen vill förenkla sättet som begravningsavgiften betalas ut till Svenska kyrkan. Men nivåerna på ersättningen påverkas inte.

2016 blev den begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige måste betala enhetlig i de kommuner där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Men några bestämmelser som egentligen hörde till det gamla systemet blev kvar.

Ekonom på Svenska kyrkan: "En kvarleva"

Det handlar om att Svenska kyrkan, med hjälp av Skatteverket, fortfarande måste redovisa vissa uppgifter till Kammarkollegiet som egentligen inte längre är aktuella. Det rör sig om det så kallade slutavräkningsbeloppet, en uppgift om skatteintäkter som idag måste redovisas för varje enskild huvudman inom begravningsväsendet. Detta måste göras trots att uppgifterna inte påverkar pastoratens eller samfälligheternas budgetar.

- Det är en kvarleva från den tid när begravningsavgiften var differentierad, säger Jan Östlund, ekonom på Svenska kyrkans nationella kansli.

Det är syftet med en förändrad lagstiftning

Regeringen har nu lagt fram en lagrådsremiss med förändrad lagstiftning som har till syfte att förenkla processen. Istället för att redovisa slutavräkningsbeloppet för enskilda huvudmän till Svenska kyrkan så ska Skatteverket istället vända sig direkt till Kammarkollegiet med uppgifterna. Skatteverket behöver inte heller redovisa intäkterna för varje enskild huvudman. Enligt Jan Östlund innebär detta i praktiken ingen förändring för pastoraten.

- Jag tror inte att begravningshuvudmännen kommer att märka speciellt mycket av detta. Det är inte en förändring som leder till nämnvärt ändrade belopp, säger han.

Lagrådsremissen ska nu behandlas av lagrådet. Nästa steg är att regeringen lägger fram en proposition, som riksdagen har att ta ställning till. Om lagen röstas igenom gäller den från och med 1 september 2023.

Fakta: Begravningsavgiften

Utbetalningen av begravningsavgiften är ett komplext system.

Inför varje år får en begravningshuvudman ett förskott på begravningsavgiften.

En slutavräkning görs först två år senare, när Skatteverket har fastställt de deklarerade inkomsterna för närmast föregående år.

För 2024 får Svenska kyrkan dels ett förskott som baserar sig på 2022 års deklarerade inkomster. Därutöver får Svenska kyrkan även en slutavräkning på 2022 års begravningsavgift. Slutavräkningsbeloppet utgörs då av mellanskillnaden mellan den slutliga begravningsavgiften för 2022 och det förskott på begravningsavgiften som betalades ut två år tidigare, under 2022.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.