Nyhet

Hennes dop erkänns inte – nu vill prästen bli döpt

Prästen Kristina Hjern kommer snart att döpas i sitt samfund, Svenska kyrkan. En historisk händelse som blir följden av att hennes barndop i Swedenborgskyrkan inte erkänns, trots att hennes prästvigning i Svenska kyrkan är giltig.

Kristina Hjern drar själv den slutsatsen efter att Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar nu har fattat beslut om tre anmälningar mot biskop Eva Brunne.

De tre anmälningarna handlar om hur biskop Eva Brunne har hanterat dop i Swedenborgskyrkan/Herrens Nya kyrka. En person som vill diakonvigas fick av biskopen beskedet att hon först måste döpas i Svenska kyrkan. Hennes dop i Swedenborgskyrkan erkänns inte, trots att det senare bekräftades genom konfirmation i Svenska kyrkan.

Kristina Hjern har samma bakgrund i Swedenborgskyrkan. Hon har fått beskedet att hennes prästvigning trots det gäller.

Ansvarsnämnden skriver i sitt beslut att ett dop i Swedenborgskyrkan inte erkänns av Svenska kyrkan. Man anser att Swedenborgskyrkans syn på treenighetsläran inte är i enlighet med Svenska kyrkans syn, och därför har Brunne gjort rätt när hon ställt krav på dop inför en diakonvigning.

Samtidigt anser Ansvarsnämnden att en prästvigning av en person som döpts i Swedenborgskyrkan ändå gäller. Därigenom har prästen också rätt att förvalta sakramenten – döpa, fira nattvard, ta emot bikt – även om man efter prästvigningen skulle upptäcka att prästens eget dop inte erkänns.

– Efter nästan 14 år som präst vill jag nu bli döpt i Svenska kyrkan så fort som möjligt, säger Kristina Hjern. Jag anser inte att jag kan arbeta som präst utan ett dop som erkänns av Svenska kyrkan.

– Även om ingen annan tror att det är viktigt att jag är döpt, anser jag att jag måste det, för att kunna förvalta sakramenten som präst, säger hon.

LEDIGA JOBB

64

E-tidning

Kyrkans Tidning nr 42 2018