"Ingen samordning inför ärkebiskopsvalet"

Fem kandidater har blivit två. På onsdag avgörs om Martin Modéus, biskop i Linköpings stift, eller Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift, blir nästa ärkebiskop. Foto: Marcus Gustafsson

Den 8 juni väljs Svenska kyrkans nästa ärkebiskop. Valet står mellan Martin Modéus och Johan Dalman som fick 121 respektive 92 röster i den första valomgången.

Martin Modéus, 60, är biskop i Linköpings stift. Han är teologie doktor i Gamla testamentets exegetik och har arbetat med gudstjänstutveckling på Stockholms stift. Innan dess var han i över tio år församlingspräst i en rad församlingar i olika stift.

Johan Dalman, 61, är biskop i Strängnäs stift. Han disputerade i teologi på en avhandling om den tredje earlen av Shaftesburys teologiska estetik. Han är överhovpredikant och har tidigare varit sekreterare för teologi och ekumenik på kyrkokansliet.

I ärkebiskopsvalets första omgång fattades det 40 röster för att Martin Modéus skulle nå över hälften av rösterna. Johan Dalman saknade 69 röster. Om alla använder sin rösträtt och de som tidigare stöttat antingen Martin Modéus eller Johan Dalman fortsätter med det ska 121 röster fördelas om.

I Växjö stift röstade 11 personer på Fredrik Modéus och en person på Mikael Mogren i den första omgången. Men på vilken av de två aktuella kandidater som dessa tolv röster kommer att läggas är inget som stiftsstyrelsen i Växjö pratat ihop sig om, säger Anton V Härder (S).

– Det är fri röstning. Varje ledamot bildar sig sin uppfattning. Jag vågar inte svara på hur det kommer att röstas.

Har ni pratat ihop er inom ­Socialdemokraterna?

– Det har vi inte gjort. Vi har gått igenom att vi har ett ärkebiskopsval och att det varit fem goda kandidater. Sedan är det upp till varje ledamot att fundera över vem som bäst kan leda Svenska kyrkan de närmaste åren.

Har du själv bestämt vem du ska rösta på?

– Inte fullt ut. Både biskop ­Johan och biskop Martin har goda egenskaper.

I Västerås stift gick nio röster i den första omgången till Mikael Mogren och två till Karin Johannesson. Inte heller här har de förtroendevalda samordnat sig, säger Asta Matikainen Lecklin (BA), ledamot i stiftsstyrelsen.

– Nej, absolut inte. Det är helt individuellt alltihop, det har vi sagt från första början.

Har du själv bestämt dig?

– Ja, jag har kört samma hela vägen.

I Göteborgs stift gick 10 av 22 röster i den första omgången till andra kandidater. Det har inte skett någon samordning inom stiftsstyrelsen eller Centerpartiet, säger Camilla Widepalm Heurén (C).

– Det alltid bra att tänka tillsammans, men det finns inget av att Centerpartiet ska rösta si eller så.

Har du själv bestämt dig?

– Ja. Jag har röstat på Martin Modéus och det tänker jag fortsätta med.

I Luleå stift gick åtta av 18 röster till andra kandidater i första valomgången.

– Det har inte funnit några tydligt utmejslade ståndpunkter eller försök att samla röster kring en kandidat och det tycker jag är rimligt, säger Lars-Gunnar Frisk (Posk), andra vice ordförande i stiftsstyrelsen.

– Det är naturligt att man lyssnar in och hör vad olika människor tycker. Det har vi även gjort inom Posk, men det har aldrig handlat om att komma överens om en kandidat. Vi jobbar inte på det sättet.

Fakta: Hur går ärkebiskopsvalet till?

15 mars - Samråds- och pläderingsmöte

Digitalt möte med tillfälle att plädera för namn inför det kommande nomineringsvalet.

30 mars - Nomineringsval

Nomineringsval för att utse kandidater till ärkebiskopsvalet. I nomineringsvalet kan alla som är röstberättigade nominera kandidater. Det utses minst fem kandidater.

April - Kandidaterna presenteras

22 April - Utfrågning av kandidaterna

Hearing med kandidaterna i Lötenkyrkan i Uppsala. 

18 maj - Valomgång 1

Om en kandidat då får mer än 50% av rösterna väljs den till ärkebiskop. Om ingen av kandidaterna får mer än 50% av rösterna går de två kandidater med flest röster vidare till andra valomgången. I det här fallet Martin Modéus och Johan Dalman. 

8 juni - Valomgång 2

Klockan 11.00 genomförs andra valomgång mellan de två kandidater som fick flest röster i valomgång 1.

Källa: svenskakyrkan.se

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.