Kärleken till flera utmanar kyrkans äktenskapssyn

-För drygt tio år sedan sas det att polyamori är en icke-fråga. Nu är det hög tid att kyrkan faktiskt tar sig an ämnet, säger teologen Emma Audas efter ett uppmärksammat samtal om polyamori i S:t Johannes kyrka i Malmö, under Malmös pride-vecka. Kyrkoherde Gunilla Hallonsten, polyfamiljen Fridland-Engström och prästen Kent Wisti deltog. Foto: Foto: Matilda Audas, Mikael E Holgersson

Polyamori har länge setts som en icke-fråga av kyrkan, men teologen Emma Audas menar att det inte längre går att ducka för den.
Vi måste föra ett samtal där det inte finns självklara svar, säger hon.

Under ett uppmärksammat samtal om polyamori i S:t Johannes kyrka i Malmö, under Malmös pride-vecka, berättade Linda, Erik och Hampus Fridland-Engström att de hade vänt sig till en församling för att få sin kärlek välsignad, men blivit nekade. För dem var det svårt att förstå varför. Är deras polyamorösa kärlek verkligen sämre än andras?

Prästen Emma Audas, som i sin doktorsavhandling undersökt kyrkans äktenskapssyn, berättar att kyrkan i alla tider har betonat tvåsamheten när det rör sig om sexuella relationer och att den tidiga kyrkan tog avstånd från polygami, trots att det finns många exempel på den samlevnadsformen i Gamla testamentet.

Man tänkte att något radikalt hade förändrats i och genom Kristus, även i synen på äktenskapet. Många av kyrkofäderna utgår från bilden av Kristus som brudgummen och kyrkan som bruden, säger hon.

Biskopar prästviger inte polyamorösa

Samtidigt var det länge lika självklart att ett äktenskap bara kunde ingås mellan en man och en kvinna, något som förändrats inom bland annat Svenska kyrkan.

Frågan är om ett accepterande av polyamorösa relationer blir det naturliga nästa steget?

En som vill se en sådan förändring i attityden till polyamorösa relationer är queerteologen Lina Landström. Hon skrev nyligen en debattartikel i Kyrkans Tidning där hon vände sig mot att polyamorösa kan stängas ute från att bli präster eller diakoner.

- Vi är skapade till mångfald av Gud, det gäller även i våra relationer, och Bibeln har många olika syner på relationer, säger teologen Lina Landström. Foto: Marcus Gustafsson

Det är många som hört av sig efteråt till mig, både de som vill bli diakoner och präster men även de som redan är vigda men som idag inte känner att de kan vara öppna med hur de lever, säger hon.

Lina Landström har frågat alla biskopar om de kan tänka sig att viga personer som lever i polyamorösa relationer till präster eller diakoner. Hon berättar att hon fått svar av nio och att de flesta uppger att de skulle avstå från att prästviga dem, även om vissa kan tänka sig att göra en annan bedömning beroende på helheten.

Kyrkan bör välsigna polyamorösa relationer

Lina Landström är i första hand inte ute efter att förändra kyrkans äktenskapssyn, men tycker inte att polyamorösa relationer självklart kan avvisas som en samlevnadsform.

Jag tycker att äktenskapsfrågan bör ses över, men som en helhet där polyamori ingår som en del i en större teologiskt samtal, säger hon.

Tycker du att kyrkan bör välsigna polyamorösa relationer?

Ja. Generellt tycker jag att kyrkan borde ha ceremonier och välsignelser för fler saker än vi har idag, vi borde kunna öppna upp mer, säger hon.

Även om polyamorösa relationer går på tvärs med kyrkans tradition så menar Lina Landström att de går att finna bibliskt stöd för dem. Hon lyfter fram de många exemplen på polygami i Gamla testamentet, även om hon är försiktig med att utmåla dessa som ideal då relationerna präglades av den tidens patriarkala normer. Men hon menar också att Jesus öppnar upp för flera sätt att leva när han i Matteusevangeliet 19 talar om andra sätt att leva än äktenskap.

Vi är skapade till mångfald av Gud, det gäller även i våra relationer, och Bibeln har många olika syner på relationer och relationsetik, säger hon.

Men Jesus säger ju också att två ska bli ett i äktenskapet, och kyrkan har ju traditionellt avvisat all sexualitet utanför äktenskapet. Har kyrkan tolkat fel?

Bibeln är ett levande dokument och religionen är föränderlig. Det har till exempel funnits mycket som varit kvinnoförtryckande i 2000 år. Vi kanske inte ska fortsätta med allt bara för att det är tradition? Säger Lina Landström.

Hon är övertygad om att somliga människor faktiskt kan vara menade ha flera sexuella och romantiska relationer samtidigt.

En stark dragning är skapad av Gud

Om vi är skapta för att bli kära i flera samtidigt och vi önskar att leva polyamoröst, varför ska vi då inte göra det om det är Guds vilja?

Somliga skulle kanske säga att bara för att vi upplever något starkt så behöver det inte vara Guds vilja?

Om man har en stark kallelse eller en stark dragning så måste vi anse att det är skapat av Gud, vi måste kunna lita på det. Hur ska vi annars kunna veta vad Gud vill med våra liv om vi inte kan följa det? Hur ska vi annars kunna sålla mellan vad som är rätt och fel? säger hon.

Emma Audas berättar att hon när förberedde sitt avhandlingsarbete för drygt tio år sedan så fick hon höra att polyamori är en icke-fråga. Nu tycker hon det är hög tid att kyrkan faktiskt tar sig an polyamori.

Det behövs ett mer djupgående samtal om äktenskapssyn i Svenska kyrkan, många är ganska vilsna, menar Emma Audas. Foto: Matilda Audas

Somliga tror att bara för att vi diskuterar det så kommer det leda till en förändrad äktenskapssyn. Men så måste det inte vara. Vi behöver vara trygga som kyrka i att ta oss an människors frågor.

Hon tycker inte att polyamori kan avfärdas reflexmässigt.

Det är viktigt att utgå från att frågan är svår, och att de som tycker annorlunda än jag inte gör det för att de är onda eller dumma, utan för att de betraktar saken från ett annat håll, säger hon.

Precis som Lina Landström så skulle Emma Audas önska att Svenska kyrkan initierade ett bredare och mer djupgående samtal om äktenskapssyn. Enligt Emma Audas är detta ett område där många inom Svenska kyrkan är ganska vilsna. Äktenskapet har ofta reducerats till att enbart handla om kärlek och romantik, hon pekar på att det också är en andlig övning där man periodvis kan tvingas leva med oenighet, sexuell avhållsamhet och oförlösta känslor.

Det centrala är vad som hjälper att leva kristet

Äktenskapet har aldrig utgått från att människan skulle vara monogam i grunden, det har alltid handlat om att avstå och begränsa. I kyrkan har man traditionellt tänkt att äktenskap bara rätt kan förstås tillsammans med celibatet – att även äktenskapet handlar om kyskhet, fattigdom och lydnad, säger hon.

Vad det gäller polyamori så vill hon inte föregå samtalet, men tycker det centrala är vad som hjälper människor att leva kristna liv, vad som bäst banar väg för Guds rike.

Men finns det då något som gör just tvåsamheten speciell?

Jag har själv funderat mycket på det. En sida är den fullständiga inkludering som är unik för tvåsamheten. Allt som sker i relationen är jag delaktig i, och jag tas helt och fullt i anspråk av den andra. Det är något vackert med det.

Stefan Gustavsson är direktor för den apologetiska föreningen Apologia, tidigare Credoakademin, han har varit generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen och han undervisar på Johannelunds teologiska högskola. Han ser inte någon anledning för kyrkan att öppna upp för polyamorösa relationer, men han är inte förvånad över att debatten nu förs.

Kyrkan behöver formulera en egen syn på relationer, sexualitet och kärlek, annars blir kyrkan bara en ekokammare för kulturen, säger Stefan Gustavsson. Foto: Johan Salomonsson

Polyamori har kanske inte blivit en allmän del av samhället, men den förekommer i subkulturer och då är det inte förvånande att den dyker upp i en kyrka som är så känslig för vindar i samtiden, säger han.

Han menar att det finns flera skäl till att kyrkan inte ska bejaka polyamorösa relationer. Han grundar detta i Bibeln. Gud skapar enligt inledningen i Första Moseboken människan för att leva samman som en man och en kvinna.

Monogami är idealet sett från den ursprungliga skapelsen och det är också bekräftat av Jesus, säger han.

Men det finns ju många exempel på polygami i Gamla testamentet?

Man måste skilja på polyamori och polygami, det senare innebär att det ingås förbund. Men med det sagt, om man studerar hela Bibeln så beskrivs polygami som något negativt, något som leder till problem. Det finns inget positivt i polygami enligt Bibeln.

Han menar också att den monogama kärleken är en del av människans väsen.

Fler än två hotar relationen

Det ser ut att ligga i kärlekens natur. All stor kärleksliteratur riktar sig till en enda person, där varje ytterligare part är en hot mot relationen. Det finns ingen stor kärlekslitteratur som besjunger polyamori, säger han.

Även om han inte tycker att kyrkan ska bejaka polyamori så instämmer han med Lina Landström och Emma Audas kring att det behövs ett djupgående samtal om äktenskapet och relationer.

Kyrkan behöver formulera en egen syn på relationer, sexualitet och kärlek, annars blir kyrkan bara en ekokammare för kulturen.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Bob
För att komma från en ”teolog” är bristen på nyansering och förståelse i följande citat: ”– Om man har en stark kallelse eller en stark dragning så måste vi anse att det är skapat av Gud, vi måste kunna lita på det. Hur ska vi annars kunna veta vad Gud vill med våra liv om vi inte kan följa det? Hur ska vi annars kunna sålla mellan vad som är rätt och fel?” I grunden för en evangelisk-luthersk människosyn ligger inte bara att hon är skapad efter Guds vilja och avbild, utan även att hon är fallen i synd: hon fruktar ont Gud, litar inte på Gud och har en ond begärelse. Guds vilja kommer till uttryck i uppenbarelsen, inte i våra flyktiga känslor. Vill hon plädera för polyamori/polygami - fine. Men argumenten måste vara teologiskt hållbara, annars kommer vi aldrig kunna föra ett gott samtal om detta.
Mats Selander
"Vi måste föra ett samtal där det inte finns några självklara svar" Jaha, är det självklart det? Nej. Snarare ger Bibeln faktiskt en del både klara och självklara svar. När man inte tror på Bibeln som Guds ord börjar det alltid med till synes oskyldiga frågor som "måste diskuteras" Nej det måste de inte, såvida man inte avfärdar Bibeln dom auktoritet. Men om Bibeln inte är kyrkans auktoritet så finns det väl ingen poäng med att diskutera bibelordet överhuvudtaget? Ärligare vore det då att helt enkelt öppet avfärda Bibelns relevans för hela samtalet?
Per
"Om man har en stark kallelse eller en stark dragning så måste vi anse att det är skapat av Gud, vi måste kunna lita på det..." Så, om dina böjelser och lustar bara är tillräckligt starka, så är det rätt... Det här är inte ett redigt sätt att tänka på.
Lars G Berg
Här redovisas värderingar och livsstilar som är formade för liv utanför klassisk bibeltro. Människan har jobbat på att hitta underlag som styrker den egna synen men omvändelsen till Gudstro och Guds ord verkar vara perifert
Micke
Tack, fin artikel! Vi kan ha en kyrka som möter människors olika livserfarenheter eller en som ägnar sig åt att döma. Den som en gång haft ett riktigt samtal med någon som lever i väl fungerande, okonventionella relationer kommer inte längre kunna landa i det reflexmässiga avfärdande som en och annan man här - i texten och i kommentarsfältet.
Nils Ronquist
Sverige skall hylla Sodom- och Gomorra- kulturen? Hur såg Gud på detta? Sirenerna lockar och vi måste kedja oss runt masten dvs värna oss för kyrkans kvinnliga präster och deras lockrop!
Marcus Torgny Tergel
” – Om man har en stark kallelse eller en stark dragning så måste vi anse att det är skapat av Gud, vi måste kunna lita på det. ” I En pågående skapelse med gott och ont, med bl a m:s frihet att alltid kunna välja bort sätter människors agerande avtryck. Annars vore Gud, m:s förhållandet ett Herre, slavförhållande.
Lena Lejonstad
Man hör ett eko av: ”Skulle Gud ha sagt….
Nils R
Se på svanen, en ståtlig och vacker fågel som har ett parförhållande tills döden skiljer dem åt. Fler exempel finns bland djuren.
Christer bergendorff
Riktiga människor av Kött o Blod ? Vad är Då Riktig Andlighet !läs efesiebrevet.