KyrkA utesluter styrelsemedlem för illojalitet

Medlemmen var grovt illojal och bröt mot gällande lagar och regelverk, enligt KyrkA:s styrelse. Foto: Marcus Gustafsson

Ordföranden för Kyrkans akademikerförbunds krets i Linköpings stift, Anna-Carin Gabelic, utesluts ur förbundet.

”Uteslutningen saknar grund”, skriver hon i ett uttalande.

Förbundsstyrelsen skriver på sin interna hemsida dels att medlemmen ska ha lämnat ut sekretessbelagda handlingar och brustit i respekt för förbundets demokratiskt fattade beslut och undergrävt dem. Dels ska medlemmen ha spritt information om medlemsärenden till obehöriga och inte ha hanterat sitt arbetsgivaransvar som styrelseledamot.  

Förbundsstyrelsen skriver att medlemmen handlat illojalt och brutit mot förbundets regelverk och mot lagar som reglerar styrelseledamöters ansvar.

Anna-Carin Gabelic skriver i dag i ett uttalande att uteslutningen saknar grund och att hon ska överväga om den ska prövas rättsligt.

I höstas började styrelseledamöter, bland dem Gabelic, ställa frågor om arbetsmiljön på KyrkA:s kansli – många anställda har slutat – och om hur förbundets pengar används av kansliets ledning. En medarbetare som nu avskedats ställde samman en rapport utifrån en ”stickprovsundersökning” bland kansliets kvitton.

Rapporten visade på hotellkostnader som föreföll höga, alkoholnotor och inköp som såg ut att kunna vara privata. Styrelsen menar att uppgifterna var tagna ur sitt sammanhang, delvis manipulerade av den avskedade medarbetaren, att de hade anskaffats på ett ”obehörigt sätt” och att ledningen inte begått några fel.

Två kritiska styrelseledamöter, en av dem Anna-Carin Gabelic, tog i december tillbaka sin kritik mot ledningen och bad ledningen om ursäkt efter ett styrelsemöte som varade en hel dag.

– Nu har vi rett ut missförstånden och går tillsammans och stärkta ut ur krisen, sade förbundsordförande Bror Holm i samma pressmeddelande.

Nu skriver Anna-Carin Gabelic att hon uppfattat det som att KyrkA överväger rättsliga åtgärder emot henne. En advokat ska ha kallat henne till förhör där hon ”förväntas besvara ett antal frågor som bland annat berör om jag haft kontakt med media och vad jag i så fall skulle ha uppgett”.

Hon skulle också svara på frågor om, och i så fall vad för information hon lämnat till medarbetaren på KyrkA:s kansli som nu avskedats.

Men Anna-Carin Gabelic skriver i uttalandet att hon inte kommer att delta i förhöret med hänvisning till det grundlagsskyddade källskyddet

Hon hänvisar till massmediernas fleråriga granskning av fackliga organisationers användning av medel för bland annat resor och representation. ”Det har under 2019 även skett av KyrkA. I min roll som ledamot har jag framfört min uppfattning,” skriver Anna-Carin Gabelic.

KyrkA:s ledning har avböjde i början på veckan att kommentera beslutet vidare.

Aftonbladets fråga om att varför Anna-Carin Gabelic kallats till "förhör" om bland annat mediakontakter svarade ledningen på fredagen:

" Förbundsstyrelsen och förbundsledningen arbetar gemensamt och konstant med att skapa klarhet kring de frågor som under den senaste tiden väckts bland annat via media. Syftet med detta är att kunna ge korrekt information till förbundets medlemmar. Förbundet har i detta arbete juridisk hjälp i form av advokat som har träffat förbundsstyrelsens ledamöter. Som ett led i detta arbete kallades även Anna-Carin Gabelic, som då var förbundsstyrelseledamot, och som vid upprepade tillfällen tidigare sagt sig vara villig till att bidra till detta.