Kyrkomötet har sagt ja till ny handbok

UPPDATERAS. Nu har kyrkomötet antagit kyrkohandboken.

Klockan 10.58 sa kyrkomötet ja till en ny handbok för Svenska kyrkan.

Mellan klockan åtta och klockan elva beslutade kyrkomötet om detaljerna i handboken. I ett 27-sidigt dokument fanns alla beslutsförslagen samlade. Bara i två frågor gick kyrkomötet emot utskottet och biföll yrkanden av Kenneth Nordgren, Fria liberaler i Svenska kyrkan. Han hade föreslagit att i alla Gloria-moment ska texten ”Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar” ändras så att ”han” ersätts med ”Gud”. Kenneth Nordgren fick också stöd för att ordningen för ”Vigselgudstjänst” ska innehålla möjligheten att lägga in en extra psalm eller musikstycke mellan Herrens bön och vigseltalet.

I två andra delfrågor stödde kyrkomötet kyrkostyrelsens förslag i ställe för gudstjänstsutskottet. 202 ledamöter röstade emot att återremittera förslaget medan 27 ville det. 199 ledamöter röstade emot att avslå den nya handboken medan 27 ville göra det. Det finns alltså en mycket stor majoritet bakom den nya handboken.

Efter alla besluten om handboken fattats håller ärkebiskop Antje Jackelén, kyrkomötets ordförande Karin Perers, gudstjänstutskottets ordförande Sofija Pedersen Videke samt Torvald Johansson en presskonferens.

Kyrkomötet började dagen med att besluta att kyrkohandboksförslaget inte ska återremitteras för ytterligare bearbetning av de musikaliska partierna med röstsiffrorna 202 mot 27.

Kyrkomötet beslutade också att säga ja till kompromissen mellan Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ, Centern och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, om att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med kompletterande gudstjänstmusik.

Torvald Johansson, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, domkyrkoorganist i Strängnäs, lade fram förslaget under överläggningen i tisdags.

Ärkebiskop Antje Jackelén tackade efter beslutet alla som deltagit i arbetet och hon manade till samling runt handboken.

- Låt oss visa världen att vi är en kyrka som inom sig kan bära mångfald.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/244215550" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://vimeo.com/244215550">R&ouml;ster om nya kyrkohandboken</a> from <a href="https://vimeo.com/kyrkanstidning">Kyrkans Tidning</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>