Kyrkomötet sa nej till utvärdering av barnkonsekvensanalyser

Ingen utreding av barnkonsekvensanalysernas effekter och inte obligatoriskt för beslutande och verkställande organ att ta del av framtagna barnkonsekvensanalyser, beslutade kyrkomötet på onsdagen. Foto: Mikael M Johansson 

Tio år efter att kyrkomötet fattat beslut om barnkonsekvensanalyser ville Rebecca Hägg, S, att kyrkostyrelsen skulle utvärdera effekterna av beslutet. Organisationsutskottet ansåg att den typen av utvärdering hörde hemma på församlings- och stiftsnivå och kyrkomötet avslog motionen.

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration