Kyrkoledare: Visa medmänsklighet med flyktingarna vid grekiska gränsen

Ett värdigt bemötande anstår oss som människor, skriver bland andra kyrkoledare Tapio Luoma, Anders Arborelius och Antje Jackelén om flyktingsituationen. Foto: Emrah Gurel/AP/TT, Aarne Ormio/EVL FI, Annika Ahlefelt, Magnus Aronson/Ikon

Gränserna kan inte bara öppnas, men vi kan heller aldrig acceptera att medmänniskor på flykt reduceras till ett hot.

Det är budskapet från de nordiska lutherska och katolska kyrkoledarna i ett unikt uttalande.

– Detta är första gången som de nordiska lutherska och katolska kyrkoledarna på ärkebiskopsnivå gör ett sådant gemensamt uttalande, skriver ärkebiskop Antje Jackelén i en kommentar.

Det är motiverat av den allvarliga situationen vid Europas gränser. Hur denna situation hanteras kommer att ha betydelse för Europas identitet för lång tid framöver, fortsätter hon.

I uttalandet skriver kyrkoledarna: ”Det som pågår vid Europas utkanter, på gränsen mellan Turkiet och Grekland, ställer vår mänsklighet på prov. Komplicerade politiska, kulturella, ekonomiska och demokratiska problem skapar berättigad oro och rädsla. Rädslor ska tas på allvar, men de ska inte hålla oss fångna och hindra oss från ansvarstagande”.

Kyrkoledarna kräver ett mänskligt agerande, men inte att alla asylsökande ska tas emot:

”Vi vet att gränserna inte bara kan öppnas och förespråkar varken en sådan lösning eller obegränsad invandring. Desto viktigare är det att våra länder tar ett juridiskt, ekonomiskt och politiskt ansvar. Vi är medansvariga för att livet kan lyckas i de länder som nu plågas av krig och fattigdom.”

Samtidigt vänder sig uttalandet emot att flyktingarna avhumaniseras och reduceras till ett hot.

Migranter i turkiska samhället Pazarkule i regionen Edirne i Turkiet, Grekisk kravallpolis har drabbat samman med flyktingar som vill ta sig över gränsen. Foto: Emrah Gurel/TT/AP

”Faran för Europa utgår inte i första hand från de tusentals människor på flykt vid kontinentens gränser, utan från brist på framtidstro, förlust av universella värden och mänsklig värdighet samt från kortsiktig politik i alla läger”, skriver kyrkoledarna. 

”Ett värdigt bemötande, en fungerande asylrätt och delat ansvar för människor på flykt är det som anstår oss som demokratiska länder och som människor.”

”Att stå emot att de svaga trampas ner och de hjälplösa skuffas undan är att vara människa. Vi är trots allt en enda Guds mänsklighet som lever tillsammans under samma himmel", skriver ärkebiskopen och kyrkoledarna.

Även de ekumeniska organisationerna Europeiska kyrkokonferensen, CEC, och Kyrkornas kommission för migranter i Europa, CCME, båda baserade i Genève, har uttalat sig om flyktingsituationen.

”Vi uppmanar till solidaritet och respekt för mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet”, skriver de och de vädjar om att människor inte ska användas som politiska verktyg”.

  Situationen vid den grekiska gränsen är instabil, den förändras hela tiden, det sprids många rykten. Det brukas våld från den Grekiska staten, från lokalbefolkning på öarna, men också från flyktingarna, och högerextrema grupper mobiliserar, säger Torsten Moritz, CCME:s generalsekreterare.

 Han berättar att bland andra den österrikiska organisationen Diakonie är på plats vid gänsen till Grekland och organisationen varnar för att situationen riskerar att fövärras.

Lokalbefolkningen lämnas att hantera situationen på egen hand. Vi hoppas på ett politiskt agerande och att Grekland inte lämnas ensamt.

Men i dagens politiska läge, med växande motstånd mot flyktingmottagande i många länder, hur troligt är det att EU-länder avlastar Grekland?

Vi ser att civilsamhällesorganisationer och borgmästare i vissa städer verkar villiga agera. Det gäller att komma ihåg att detta handlar om människor, det är inte en invasion, det är inte en flodvåg.

Torsten Moritz ser situationen som ett tecken på att det inte går att hålla människor utanför Europa, och han är kritisk till att Grekland beslutat att inte acceptera nya asylansökningar under en månad. Rätten att söka asyl och få sin ansökan prövad är en grundsten i den Europeiska asylrätten, menar han, och han tror att några länder kommer att ta emot asylsökande.

Men jag tycker också att Turkiet ska få mer hjälp. Landet har gjort mycket, men många flyktingar har varit åtta – tio år i landet utan att att få en stabil status som ger dem möjlighet att vistas i landet och arbeta under ordnade former, säger han.  

Torsten Moritz är inte förvånad över att situationen uppstått:

EU:s främsta strategi i flyktingfrågan har varit att försöka får ett liknande avtal med Libyen som det man har med Turkiet. Men om man har affärer med mer eller mindre kriminella ska man inte blir förvånad om man blir utpressad.

Fakta: Det nordiska uttalandet

Antje Jackelén
ärkebiskop
Svenska kyrkan

Tapio Luoma
ärkebiskop
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Bernd Eidsvig
biskop
Oslo katolske bispedømme

Atle Sommerfeldt
konstitueret preses
Den norske kirke

Anders Kardinal Arborelius
biskop
Stokholms katolska stift

Czeslaw Kozon
biskop
Københavns katolske bispedømme

Peter Skov-Jakobsen
biskop
København

Dávid Tencer
biskop
Reykjavik katolske bispedømme

Marco Pasinato
apostolsk administrator, Helsinki katolske stift

Agnes Sigurdardóttir
biskop
Reykjavik 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.