Malmö: Visselblåsare vittnar om "tystnadskultur" i pastoratet

Malmö pastorat öppnade nyligen sin visselblåsartjänst. Dit har nu skickats 21 anmälningar som berör arbetsmiljön i pastoratet. Foto: Marcus Gustafsson

21 visselblåsningar har skickats till Malmö pastorat. De vittnar om en otrygg arbetsmiljö och ett starkt missnöje med pastoratets omstrukturering. "Det måste vi ta på allvar och arbeta med", säger kyrkorådets ordförande Per Håkansson. 

21 rapporter om missförhållanden skickades in till Malmö pastorats visselblåsarfunktion, från mars till maj månad. I visselblåsningarna beskriver nuvarande och tidigare anställda vad de upplever som en problematisk arbetsmiljö präglad av "tystnadskultur".

“Medarbetare på alla nivåer vågar inte längre vara kritiska eftersom man är rädd för att bli utskälld, förlora sitt jobb eller bli omplacerad,” står det i en av rapporterna. 

I en annan anmälan står att personal slutat som följd av dålig arbetsmiljö. 

“Människor i organisationen far illa (...). Resultatet är att många goda och ytterst kompetenta medarbetare slutar och söker sig från Malmö vilket vi känner en stor sorg över. Kompetensförlusten för pastoratet det senaste året har varit högst anmärkningsvärd. De som trots allt väljer att stanna upplever en arbetsmiljö präglad av stress, oro och ovisshet.”

Visselblåsarfunktion nytt lagkrav 

Malmö pastorats visselblåsarfunktion inrättades nyligen som följd av visselblåsarlagen, vilken antogs 2021. Den nya lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden innebär bland annat skydd för fler personer, jämfört med den lag som fanns tidigare, och att arbetsgivaren har en skyldighet att skydda rapportörens identitet.

Alla privata arbetsgivare med fler än 50 anställda ska ha inrättat en egen visselblåsarfunktion senast i december 2023. Malmö pastorat har cirka 500 anställda.

I Malmö pastorat sköts funktionen av företaget KPMG. När en rapport skickas in gör KPMG en initial bedömning av ärendet. Bedömningen och rapporten skickas sedan vidare till Malmö pastorat, som beslutar om eventuella åtgärder. 

Uppfyller inte kraven i lagen

KPMG:s initiala bedömning är att ett flertal av de visselblåsningar som gjorts till Malmö pastorat under våren inte faller inom visselblåsarlagen, då de inte bedöms uppfylla rekvisitet om att det finns ett allmänintresse i att uppgifterna i visselblåsningarna kommer fram. 

– De handlar om arbetsmiljöfrågor och att man har synpunkter på omorganisationen. Då tickar de handlingsplaner som vi har gällande arbetsmiljö in och det behandlas i rätt forum, säger kyrkorådets ordförande Per Håkansson, Vänstern i Svenska kyrkan. 

Arbetsmiljöansvaret ligger hos kyrkorådet

Kyrkorådet har det yttersta arbetsmiljöansvaret, säger Per Håkansson, men har delegerat till personal att ta hand om anmälningarna.

– Kyrkorådet är inte inkopplat, men vi får rapporter under resans gång hur man har handskats och arbetat med de synpunkter som kommer in. Det måste vi ta på allvar och arbeta med, självklart, säger Per Håkansson. 

Kyrkans Tidning har varit i kontakt med anställda i Malmö pastorat som säger att de önskar stöttning från kyrkorådet när de uttrycker brister i arbetsmiljön och i pastoratets ledning, men istället har upplevt att kyrkorådet främst backar kyrkoherden. Det är en bild som Per Håkansson inte känner igen. 

– Jag kan inte svara på sådana allmänna påståenden som att vi inte stöttar dem. För att kunna svara på frågor om det så måste jag ha mer konkret vad det handlar om, säger han. 

Fått mycket postiva reaktioner 

I visselblåsningarna uttrycks ett missnöje mot hur den omstrukturering som har pågått i Malmö pastorat under det senaste året har skötts.

–  De signaler jag får från både arbetslag och församlingsråd är att det som vi håller på att arbeta med och förverkligar börjar landa hos de som arbetar ute i församlingarna och de ser positivt på utvecklingen som håller på att ske. Sen finns det i alla organisationer personer som inte tycker att det här är okej och har massa synpunkter på hur galet och fel det är och det får man leva med, säger Per Håkansson. 

Läs mer HÄR

Fakta: Den nya visselblåsarlagen i korthet:

 • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga.
 • Visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.
 • En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.
 • Alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda samt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda skulle ha interna kanaler för visselblåsning på plats från och med den 17 juli 2022.
 • Från och med den 17 december 2023 gäller även kravet för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.
 • Ett antal myndigheter som utsetts som behöriga ska också inrätta externa visselblåsarsystem.

Källa: Arbetsmiljöverket

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
Hans-Åke, medlem Väddö församling
Eftersom jag endast är församlingsmedlem, kan jag förstås inte veta hur ALLA tjänstemän inom kyrkan bär sig åt. Vill bara tacksamt säga att ALLA som jag, i egenskap av vanlig medlem, mött i såväl församling som pastorat, bemött mig med respekt och värme. Kanske för att värnandet om och kärleken till varje människa råder. Mitt hopp hopp är att det sprider sig som frön och hamnar i en jord där de kan gro. Med hälsning från Väddö där det sker.