Nätverk viktiga för medlares kompetens

Katarina Evenseth är chef för enheten utveckling och förvaltning på Göteborgs begravningssamfällighet, en av landets största med 36 begravningsplatser, omkring 118 000 gravplatser och cirka 175 anställda. Medlingen ingår i hennes arbetsuppgifter.  Foto: Mikael M Johansson

Katarina Evenseth har medlat i konflikter kring begravningar i många år. Kyrkoherdar ringer henne då och då för att få stöd i samma ärenden. När färre formella kurser ges, blir de informella nätverken för medlare allt viktigare för att höja kompetensen.

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration