Ny prognos: Intäkterna från kyrkoavgiften minskar

Minskat skatteunderlag ger minskade intäkter via kyrkoavgiften. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Skatteunderlagets tillväxt sjunker, och därmed intäkterna från kyrkoavgiften. Det visar en ny prognos från Sveriges kommuner och landsting.

Prognosen löper till och med beskattningsåret 2022. Jämfört med den senaste prognosen, från februari, är siffrorna för skatteunderlagets tillväxttakt betydligt lägre 2021 och 2022.

Det påverkar i sin tur prognosen för kyrkoavgiften.

Prognosen från februari sa att intäkterna från kyrkoavgiften skulle öka med 2,1 respektive 1,4 procent 2023 och 2024. De siffrorna har nu sänkts till 0,6 procent per år.

Kyrkokansliet påpekar i sin analys att kyrkans största utgiftspost, personalen, ökar betydligt snabbare än intäkterna från kyrkoavgiften.

Intäkterna 2024 kommer att vara ungefär lika stora i kronor räknat som i år. Men inkluderas inflationen minskar intäkterna, enligt kyrkokansliet.

Cecilia Jaensson Wallander

cecilia.jaenssonwallander@kyrkanstidning.se