Pastorat garanterar pengar till mikrofinansbolag

Huddinge och Norrköpings pastorat garanterar beloppen som revisorerna krävt för att upprätta en kontrollbalansräkning i Jamiibora Nordic, Jamiibora Scandinavia och tre Mikrofinanshuset-bolag.

Som Kyrkans Tidning tidigare har rapporterat om har styrelserna i de fem bolagen genom sin styrelseordförande Anders Schönning skrivit till fem pastorat och församlingar samt Växjö stift som alla har engagemang, som aktieägare och lånegivare, i bolagen.

I brevet skriver Anders Schönning att de aktuella bolagen saknar likvida medel och därför ber om garantier på 100 000 kronor för "den nödvändiga revisionen".

Senast i onsdags i förra veckan skulle svar ha inkommit. Huddinge pastorat liksom Norrköpings pastorat har sagt ja till att garantera beloppen. Ulf Ragnerstam, kanslichef i Huddinge pastorat, vad betyder detta, att summan garanteras?

– Precis vad du säger: summan garanteras. Vad vi eventuellt kommer att betala får vi se. Det som nämnts var totalt mellan 60 000 och 100 000 kronor. Är det då bara Norrköping och vi som tycker det behövs en reviderad kontrollbalansräkning, blir vår del mellan 30 000 och 50 000 kronor. Det kanske är fler och då blir vår del mindre.

Hur resonerade ni inför beslutet?

– Vi och våra förtroendevalda känner ett ägaransvar för denna sociala och ideella placering och vill också ta ett sådant ansvar under planerade former. Hur framtiden kommer te sig, har ingen av oss svar på i dag, säger Ulf Ragnerstam.

Bo Wetterhall, ordförande i Norrköpings pastorats kyrkoråd, sa redan i förra veckan att Norrköping är med om att garantera summan. Pastoratet är största aktieägare i Jamiibora Scandinavia och har sammanlagt satsat omkring 40 miljoner kronor i bolagssfären, som aktieägare och långivare.

Bromma församling och prästlönetillgångarna i Växjö stift vill inte vara med om att garantera pengar till en kontrollbalansräkning.

I Vallentuna församling sammanträdde kyrkorådet i måndags. Dit hade Lars-Olof Hellgren, initiativtagare till ursprungsbolaget Nordic Microcap och centralfigur i bolagssfären, inbjudits för att svara på frågor. Vad som sades vill dock inte församlingen svara på innan protokollet justerats.

Hellgren bekräftade dock att pengarna till en kontrollbalansräkning redan är garanterade. Spånga-Kista församlings kyrkoråd diskuterade frågan i går, onsdag.

Enligt uppgifter till aktieägare och långivare kommer extra bolagsstämmor i bolagen att hållas den 21 juni.

Enligt vad Kyrkans Tidning erfar är det Bo Wetterhall i Norrköping som ska nominera kandidater till styrelsen i Nordic Microcap som ingår i den sfär av bolag som sorterar under Mikrofinanshusets paraply.

Ordförande Anders Schönning ska enligt uppgifter ha begärt att få lämna sitt uppdrag som ordförande i Nordic Microcap. Han har avböjt intervju i Kyrkans Tidning.

Fakta: Kontrollbalansräkning

Om styrelsen i ett aktiebolag misstänker att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Om det är så, måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska återställa aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. Annars kan styrelse­ledamöterna bli ansvariga för bolagets skulder.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.