Pastoratet till DO: Vi har inte diskriminerat

Det är inte fel att kräva att administratörer ska vara medlemmar i kyrkan, anser Norrköpings pastorat. (Arkivbild). Foto: Mikael M Johansson

I sitt svar till Diskrimineringsombudsmannen skriver Norrköpings pastorat att kravet om att anställda ska ”dela kyrkans värderingar” inte handlar om personlig tro.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har inlett en tillsyn efter att en person upplevt sig diskriminerad av Svenska kyrkan i Norrköpings jobbannons. Personen ville söka en tjänst som administratör, men är inte medlem i Svenska kyrkan och tror inte på Gud. Arbetsgivaren kräver medlemskap och att den sökande delar kyrkans värderingar.

I sitt svar till DO skriver pastoratet att man nyligen sökt en medarbetare till sitt administrativa centrum. I tjänsten ingår förutom de administrativa uppgifterna att sköta kontakten med människor som har frågor om exempelvis kyrkliga handlingar, medlemskap och själavård. Ofta är det administratören som har den första kontakten.

Pastoratet skriver:

”Det skulle innebära en uppenbar risk för minskad integritet, legitimitet och trovärdighet, både internt och i förhållande till omvärlden, om den som har till uppgift att vägleda, vidareförmedla kontakter och boka kyrkliga handlingar inte själv delar våra värderingar och är medlem i Svenska kyrkan”.

Att dela kyrkans värderingar handlar enligt pastoratet inte om personlig tro utan det är kopplat till kyrkans tradition, liv och verksamhet. Det rör sig om en ”positiv värdering och inställning” till gudstjänster, kyrkliga handlingar, diakoni och annan verksamhet. Här är medlemskapet ett tydligt tecken på att man är värderingsmässigt förankrad i kyrkans tradition och verksamhet.

Pastoratet nämner också att det förekommer gudstjänster vid personalsamlingar där administratören förväntas delta:

”Men vi kräver inte att man deltar i kyrkans gudstjänster och verksamhet utöver vad som ingår i tjänsten eller utanför ordinarie arbetstid”.

Kraven om medlemskap och att dela kyrkans värderingar omfattar alla som har församlingstjänst och kontakt med människor utanför organisationen, skriver pastoratet. För ett fåtal medarbetare med enbart interna administrativa tjänster krävs inget medlemskap, men de ska dela kyrkans värderingar. Anställda i begravningsverksamheten är undantagna kraven.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.