Svenska kyrkan i Rom: Anställda fick svarta löner

Sedan mitten av april utför Svenska kyrkans i Rom timanställda personal inget arbete. Under flera år har de fått svarta löner, nu söker församlingen vägar att göra rätt för sig skattemässigt.

– Jag kom hit för två år sedan, under mer än ett år har jag och kyrkorådet arbetat på att förändra detta. Så vitt jag förstår har detta pågått under flera år, säger Per Edler, kyrkoherde i Svenska församlingen i Rom.

Har församlingens revisorer uppmärksammat detta?


– Nej.

Det är lokalanställd personal som arbetar ett fåtal timmar i veckan som har fått svarta löner. Per Edler säger att det handlar om personer som utfört uppdrag för församlingen, närmast volontäruppdrag, mot en liten ersättning.


– Men vi vill inte betala svarta löner, så nu utförs inget betalt arbete av lokalanställda. Just nu arbetar alla ideellt.

Initialt, i december 2014, tog församlingen hjälp av experter på italiensk skatte- och arbetsrättlagstiftning för att åtgärda situationen. Sedan har utredningen fortsatt med stöd från Uppsala.

– Jag hade inte föreställt mig att det skulle vara så besvärligt.

Den italienska skattelagstiftningen är komplicerad och beroende på hur lagarna tolkas blir skattenivåerna olika. Så processen har tagit mycket tid förklarar Per Edler.


– Vi har dessutom velat justera vår historiska skatteskuld, men det är väldigt ovanligt att arbetsgivare gör det här, så det finns inget tydligt system för hur det ska göras.


– Det finns en rad olika former för anställning i Italien. I morgon har jag ett möte med ett bemanningsföretag som skulle kunna anställa åtminstone en av personerna, säger Per Edler.

Församlingen har inte vänt sig till myndigheterna för att få en tolkning av vilka lagar som ska tillämpas.


– Vi vill följa lagen men lagstiftningen är komplex och vi vill kunna hänvisa till en tolkning som är legitim men ändå så fördelaktig som möjligt.

Per Edler har ingen bild av hur mycket skatter och avgifter som församlingen undvikit genom de svarta lönerna.


– Vi har granskat hur tjänsterna klassas av myndigheterna, vi ska betala mellan 25 och 50 procent i skatt och sociala avgifter för dem.

Varför bestämde ni att inte låta era lokalanställda fortsätta arbeta?


– Processen har varit igång länge, vi trodde att det skulle gå snabbare men det tog lång tid, så till slut togs beslutet att vi inte skulle fortsätta att betala ut svarta löner.

Påskyndades beslutet av Aftonbladets granskning av utlandskyrkan?


– Ja.

Hur ser du på att församlingen har betalat svarta löner under flera år?


– Jag tycker att det är märkligt att det har fortgått. Det är inte försvarbart.