Tre kristna förlag om framtidens bokmässa

Förlagen vid Se människan. Foto: Fredrik Hielscher

Kyrkans Tidning frågade tre kristna förlag vid Se människan scenen: Vad betyder det att vara på plats under Bokmässan? Och hur ser ni på framtiden?

Kristina Reftel, förlagschef Argument
Foto: Fredrik Hielscher

Argument har varit med på Bokmässan i 25 år. De har gått från en liten monter i vimlet till större yta vid Se människan-scenen.

- Det är inte främst för intäkterna som vi står här. Det kostar så pass mycket i monterhyra och att personal på plats. Utan det är att träffa våra kunder, att de får bläddra i böckerna och berätta hur de använder dem, vad de saknar.

-Och naturligtvis för att träffa kollegorna och författarna. Och att författarna får träffa läsarna. Författarna ser att vi är här och är en av ”Författarna på Bokmässan”.

­­- Det är en pusselbit av många. Det är inte det enda stället vi kan vara med på. Speciellt eftersom Argument är så nischat mot församlingar och inte allmänmarknaden, så det är klart att den största delen av publiken här inte är vår huvudmålgrupp. Men det är kul att få nya människor att upptäcka oss också. Bokmässan fyller en funktion. Men vi behöver andra kanaler också.

 

Magnus Åkerlund, förlagschef Artos & Norma

Artos & Norma var på bokmässan redan 1987. Med ett undantag har de varit med varje år sedan dess.

- Dels vill våra författare att vi ska finnas på bokmässan och presentera deras böcker. Sedan är det många av våra läsare tycker att det är väldigt roligt att komma in och se vilka vi är, vi som ger ut böckerna.

- Och det är alltid skojigt de åren man får med en författare på Se människan-scenen. Det betyder mycket för försäljningen.

-Det kostar en hel del att ställa ut på mässan, med boende, resa och att ställa ut och så där. Men vi har lyckats gå plus minus noll. Vi har nog gått bättre och bättre de senaste åren och vi har fått fler besökare som inte enbart kommer för vår teologiska utgivning. Vi har fått en bredare publik, helt enkelt.

Har det blivit svårare att ta plats på Se människan-scenen och i det övriga programmet?

­­- Se människan har med råge blivit den absolut viktigaste scenen på bokmässan – långt viktigare än Bonnier och deras scener. Och vi anmäler ett gäng med titlar som kan vara av intresse. Men det är inte vi som fäller avgörandet om vilka titlar som blir antagna. Men vi blir jätteglada när

Hur ser du på er närvaro på bokmässan på sikt?

- Det är klart att vi som förlag måste finnas på Sveriges största bokmässa. Och det är klart att konkurrensen är mördande när man väl är här. Samtidigt är det helt nödvändigt att vara här.

- I takt med att författarna mer och mer blir varumärken så blir det helt nödvändigt att göra reklam för dem och visa upp dem på bokmässan.

 

Fredrik Lanerfeldt, vd Verbum
Foto: Fredrik Hielscher

Verbum är mässveteraner och har sin monter kloss i kloss med Se människan-scenen.

- Här finns det ett mindre anslag av det kommersiella. Det är en liten viloplats. Många kommer upp och tar igen sig från det hårdkommersiella där nere.

Vilken betydelse har bokmässan för er?

- I allmänhet för oss som församlingens förlag sätter vi högsta värde i att de från församlingarna kan komma hit och träffa oss och författarna prata och visa vad vi gör

- Det är det primära – mer än allmänheten i stort. Det är därför vi står där vi står vid (Se människan scenen).

- Utvecklingen vad gäller författare så verkar det dra åt att ett stort förlag inte har författare i sin monter – det är för förutsägbart. Så istället skickas till annan en scen och så gör man en insats där. Vi har heller inte en sådan scen. Antingen är det Se människan, eller Ledarskapsscenen, Forskartorget, DN. Det kan jag tänka mig drivs lite mer av namnfixering: är det en intressant person? Det har spridit sig.

Hur ser det ut för Verbum och bokmässan i framtiden?

- Församlingarna är viktiga för oss. Och vi träffar dem här, ja. Men kanske inte lika mycket som vi hade önskat. Men församlingarna är också medlemarna. Och de kommer ju hit. Så det är en balansakt.

- Är det så att vi inte ser relevans vara här. Att vi får möta läsare och kunder som kan komma hit och påverka oss: ”Vi vill ha mer av det här.” Om vi inte har de mötena ska man nog ställa sig frågan om det är värt att vara här.

Senaste artiklar