Upphovsrätt i nya kyrkohandboken ifrågasatt

UPPDATERAD.Snart är det dags för den nya kyrkohandboken att tas i bruk. Men nu menar två textförfattare att deras verk använts olovligen. Dessutom pågår fortfarande förhandlingar om ersättning

Den 23 november förra året antog kyrkomötet en ny handbok för Svenska kyrkan. På pingstdagen, 20 maj, är den tänkt att tas i bruk och den ska finnas tillgänglig i tryckt form på förlaget Verbum redan från den 12 mars, lovar Svenska kyrkan. Till Kyrkans Tidning säger Verbums VD Fredrik Lanerfeldt att handboken är under produktion och att den kommer att vara klar i tid.

Men i början av veckan inkom två skrivelser där teologerna Anders Ekenberg och Christer Pahlmblad gör anspråk på upphovsrätt rörande hela eller delar av tre olika nattvardsböner. De menar att de aldrig fått ge sitt medgivande till att deras texter ska ingå i den nya handboken.

Anders Ekenberg har skickat sin skrivelse till Verbum och kyrkokansliet. Han skriver att det i handboksarbetet skett ”en uppstyckning” av en nattvardsbön tolkad och översatt av honom på 70-talet. Den återfinns som nattvardsbön 6 i den nya handboken.

Ekenberg skriver: ”Bearbetningarna är sammantaget så omfattande att de utgör en förvanskning av texten som jag inte kan godta. Jag inser att mitt ställningstagande kan medföra komplikationer, men upphovsrättsfrågorna borde ha klarats ut tidigare.”

Svenska kyrkan skriver på sin hemsida skriver att ”Kyrkohandboken är copyright Trossamfundet Svenska kyrkan”. Det har fått Christer Pahlmblad att reagera genom en skrivelse till kyrkostyrelsen. I två av handbokens nattvardsböner anser han sig ha hittat text som han har upphovsrätten till. Han skriver att ”man har styckat sönder texten” och att ”det är oacceptabelt, och texten i den formen får inte ingå i handboken”. Han skriver även att ”den digitalt publicerade nya handboken [bör] tas bort från hemsidan, eftersom publiceringen av somliga texter inte är laglig”.

Patrik Lidin är expeditionschef på kyrkokansliets rättsavdelning. Han arbetar med upphovsrätts- och ersättningsfrågor i arbetet med handboken.

Hur ser du på att det gjorts anspråk på upphovsrätt till nattvardsböner som ingår i handboken?

– Jag känner till det och vi ska hantera det. Det är ett pågående arbete, men det kommer inte att försena handboksarbetet, säger han.

Nattvardsbönerna som Pahlmblad och Ekenberg menar har använts olovligen finns redan i dag publicerade på Svenska kyrkans hemsida. De ingår i den PDF-version av handboken som funnits tillgänglig för allmänheten sedan i början av februari. Men några av sidorna har lämnade blanka, vilket Kyrkans Tidning tidigare skrivit om. På gudstjänstböckernas försättsblad förklaras det att:

”Eftersom förhandling fortfarande pågår med upphovsinnehavare kring ett antal liturgiska sånger, finns dessa ej med i de PDF-filer som nu publiceras på webben. Dessa sånger finns i Den Svenska psalmboken”.

Det rör sig bland annat om ett antal lovsånger, som återfinns som psalmer i Den svenska psalmboken. Förhandlingarna med verkens upphovsinnehavare är under kontroll, menar kyrkokansliets Patrik Lidin.

– Vi har utrett upphovsrätten för kyrkohandboken under resans gång och träffat avtal med enskilda upphovsrättsinnehavare. Just nu är det några psalmer vi förhandlar om ersättningen för, säger han.

Han säger att Svenska kyrkan redan i dag har rätt att publicera psalmerna som man fortfarande förhandlar om ersättningen för, men att man inte valt att göra det på webben. Patrik Lidin hänvisar till upphovsrättslagens 9 § och 26 a §. Paragraferna handlar om rätten för vem som helst att, mot ersättning till upphovsmannen, publicera ”bildkonst, musikaliska verk eller diktverk” från ”författningar, beslut av myndigheter och yttranden av svenska myndigheter”.

– De här psalmerna har publicerats i ett betänkande av en statlig utredning i samband med att psalmboken tillkom. Med stöd i upphovsrättslagen har vi rätt att publicera dem, men vi måste betala en skälig ersättning och det är den vi förhandlar om just nu.

Vad händer om ni inte kommer överens om ersättning?

– Det kommer vi att göra, säger Patrik Lidin.

Om parterna inte skulle komma överens om vilken ersättning som ska utgå är den yttersta konsekvensen att Svenska kyrkan och upphovsinnehavarna får avgöra frågan som ett tvistemål i domstol.

Men att frågorna om upphovsrätt och ersättning på något sätt skulle riskera att försena kyrkohandboken tror inte kyrkokansliets Patrik Lidin.

Kommer handboken att vara klar den 12 mars?

– Ja. Vi är trygga i att upphovsrättsfrågorna är grundligt utredda. Det finns ingen oro. Vi jobbar på efter tidsplanen och hanterar de frågor som dyker upp efter vägen. Vi är trygga i hantering så här långt. Vi har de rättigheter vi behöver och följer tidsplanen, säger han.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.