Utskott vill avslå motioner om samkönad vigsel

Motionerna om vigsel av samkönade par bör avslås, tycker kyrkomötets tillsyns- och uppdragsutskott. Foto: Gorm Kallestad/TT, Marcus Gustafsson

Tillsyns- och uppdragsutskottet yrkar på avslag på båda kyrkomötesmotionerna om vigsel av par av samma kön.

Tillsyns- och uppdragsutskottet har gått på avslag på motion 71 och motion 83. 

Viktigt att fortsätta samtalet

Motion 71 är skriven av Åsa Öckerman, Miljöpartister i Svenska kyrkan (Mpsk), och i den föreslås att prästkandidater ska säga ja till vigsel av par av samma kön för att få prästvigas.

Motion 83 är undertecknad av gruppledarna för Socialdemokraterna (S), Vänstern i Svenska kyrkan (Visk), Öppen kyrka -en kyrka för alla (Öka) och Centern (C), Jesper Eneroth, Marjut Ervasti, Margareta Karlsson, och Niklas Larson. I den föreslås att präster som diskriminerar, till exempel genom att inte viga par av samma kön, ska kunna avkragas.

Eric Muhl

Utskottet betonar vikten av ett fortsatt samtal i de viktiga frågorna.

Öka, Fisk och KR har gjort särskilda yttranden i ärendet. Det finns även reservationer mot utskottets beslut, dels från hela S-gruppen i ustkottet, dels från C-ledamoten.

- Vi tycker att frågan är viktig och även om vår gruppledare har undertecknat motionen, så när vi ser vad konsekvenserna blir har vi landat i att vi vill hitta ett annat sätt att jobba med frågan, säger Eric Muhl, Öka-ledamot i Tillsyns- och uppdragsutskottet.

"Kan inte tumma på vigningstjänstens uppdrag"

Han säger att Öka har röstat emot motion 71 och 83, eftersom gruppen inte tycker att de åtgärder som föreslås i motionerna löser den problematik som finns, och att man i stället behöver arbeta mer med dialog och samtal med medarbetare och anställda.

- Detta är en viktig fråga, det är en fråga man stöter på ofta. Det gör att man måste ta det som en fråga som rör människors liv, inte som en politiskt korrekt fråga. Och man kan inte heller tumma på vigningstjänstens uppdrag, det handlar om prästernas vigningslöften, kyrkoherdarnas ansvar och biskoparnas och domkapitlens uppdrag, säger Eric Muhl.

Fakta: Öka:s särskilda yttrande

Motionerna 2022:71 och 2022:83 aktualiserar ändringar i kyrkoordningen på ett sätt som inte leder till att frågan om behörighet och tillsyn angående vigsel kommer att lösas. Framöver är det viktigt att betona allvaret med frågan om inkludering, fortsätta samtalen och dialogen så att församlingsbor, medarbetare och anställda i våra församlingar får och kan ge ett gott bemötande. Hbtq-personer finns i konfirmandgruppen, i unga-ledargruppen, i gudstjänstgemenskapen, vid soppluncherna, i internationella gruppen, vid de kyrkliga handlingarna. Dessutom familjer, släktingar och vänner runt dessa. Och inte att förglömma, alla de människor som brottas med och/eller funderar över sin könsidentitet, sexuella läggning och annat som berör den egna personen. Vilken förkunnelse ljuder, hur ser det ut i undervisningen runt samlevnadsområdet, på församlingarnas hemsidor, i församlingsblad, med mera med mera?

Fakta: Fisk:s särskilda yttrande

Jag ställer mig bakom utskottets överväganden och förslag till beslut, men vill tillägga följande.

Det är angeläget att samtalen inom kyrkan fortsätter, då frågan om att vilja viga samkönade par även hänger samman med inkludering i ett bredare perspektiv och innehåller frågeställningar gällande gudssyn, människosyn och kyrkosyn.

I dessa samtal behöver även ingå en kontinuerlig dialog mellan de båda delarna i den dubbla ansvarslinjen, det villa säga mellan förtroendemannasidan och vigningstjänsten, så att det klargörs hur biskopskollegiet avser uppfylla det mål som de själva formulerat om att på sikt skall alla präster i Svenska kyrkan vara beredda viga samkönade par.

Nomineringsgrupper och förtroendevalda både kan och bör uttala ståndpunkter och deklarera sin uppfattning i sakfrågor som i grunden faller under biskoparnas ansvar, men inte gå över gränsen och besluta i sådana frågor. Båda motionerna 71 och 83 går bortom denna gränsdragning, gällande biskoparnas ansvar att godkänna nya präster till tjänst i Svenska kyrkan, om än i olika grad. Motion 71 uttalar en ”rekommendation” vilket borde kunna var en framkomlig väg, men motionens specifika årtal gör det omöjligt bifalla den. Motion 83 är direkt skadlig inte bara för kyrkans sammanhållning, utan skulle också bli kontraproduktiv för oss som vill se en fortsatt väg framåt mot det mål som biskopskollegiet uttalat.

Jonas Noréus

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
BGOL
Halleluja! Våra kristna moderkyrkor håller andan när de ser vad som pågår i Svenska s k kyrkan.