Utskottet ansåg förslaget som svårt och olämpligt

Katarina Glas, ordförande för kyrkomötets ekumenikutskott, säger att utskottet tyckte att en utredning av mänskliga rättigheter i Israel vore olämplig, varför utskottet ville att kyrkomötet sa nej. Foto: Magnus Aronson/Ikon, Mikael M Johansson

Katarina Glas, Partipolitiskt obundna, var ordförande i kyrkomötets ekumenikutskott. I beredningen av motion 2021:27, om folkrätten i Israel och Palestina, valde utskottet att yrka på avslag för motionen, bland annat på grund av ordet "apartheid" i motionen

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration