Så blir nya kyrkomötet

Röstande i Sjöstadsskolan, Stockholm. Valdeltagandet var högt, preliminärt röstade 17,4 procent av de röstberättigade i kyrkovalet. Foto: Mikael M Johansson

Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) är de stora vinnarna i kyrkomötesvalet. Socialdemokraterna (S) och Sverigedemokraterna (SD) tappar flest mandat. Alternativ för Sverige får tre mandat.

 

 

Socialdemokraterna (S)

 

27,61 procent, 70 mandat (30,34 procent, 76 mandat)

Socialdemokraterna tappar 6 mandat, men förblir den största nomineringsgruppen i kyrkomötet.

– Det är klart att jag gärna hade sett S öka och inte backa. Men jag tycker att vi har gjort en bra insats och det är glädjande att vi är den största nomineringsgruppen och får det förtroendet av väljarna, säger Jesper Eneroth, gruppledare för S i kyrkomötet, som påpekar att resultatet inte är färdigräknat.

Hans bild i nuläget är att S har tappat väljare till Visk.

– Det som känns tryggt är att vi nu får en större grad av progressiva grupper i kyrkomötet som vill arbeta för en öppen folkkyrka, som inte ställer grupp mot grupp, som arbetar mot diskriminering, främlingsfientlighet och rasism och för ett ansvar för miljö och klimat.

Vad tror du att S minskning beror på?

– Återigen, det här är väldigt tidigt och vi måste sätta oss ner och verkligen analysera resultatet när det är färdigräknat. Men med de reservationerna tror jag ändå att en otroligt hård debatt om partipolitikens roll har påverkat.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

 

19,47  procent, 48 mandat (17,06 procent, 43 mandat)

Posk är med fem nya mandat, tillsammans med Visk en av vinnare i årets kyrkomötesval.

Amanda Carlshamre, ordförande för Posk:

- Jag tror att det framför allt beror på att frågan om partipolitiken inom Svenska kyrkan har blivit mer synlig i år. Det gläder oss att vi fått upp den frågan på agendan och att vi har skapat medvetenhet kring hur systemet ser ut. Sedan vet vi att vi har 32 nya grupper och tolv procent fler kandidater som ställer upp i år, jämfört med 2017.  Det är klart att det att vi växer som nomineringsgrupp också gör att vi får fler röster ute i landet.

Centerpartiet (C)

 

11,11 procent, 31 mandat (13,69 procent, 34 mandat)

Centerpartiet backar i valet till kyrkomötet, på samma sätt som de två övriga nomineringsgrupperna med koppling till riksdagspartier. C är fortsatt den tredje största nomineringsgruppen i kyrkomötet.

Niklas Larsson, Centerpartiets gruppledare i kyrkomötet:

- Vi har inte gjort någon större analys av resultatet än. Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappar något, likt Centerpartiet. Vi hade varit glada om vi hade ökat några mandat, men vi känner oss ändå nöjda. Det här befäster ändå att vi är den tredje största gruppen.

- Det är ingen större dramatik och vi är ändå glada att 11,4 procent av Svenska kyrkans medlemmar har valt att rösta för en öppen folkkyrka, som är grön, nära och finns i hela landet. Vi kommer fortsätta bedriva vårt arbete.

Sverigedemokraterna (SD)

 

7,79  procent, 19 mandat (9,27 procent, 24 mandat)

Sverigedemokraterna tappar fem mandat av sina tidigare 24. Ett av de största tappen i årets val till kyrkomötet. 

Aron Emilsson, SD:s gruppledare i kyrkomötet, ger följande kommentar, med reservation för att alla röster inte är räknade: 

- Vi kan konstatera att samtliga partipolitiska nomineringsgrupper ser ut att backa, däribland Sverigedemokraterna. Vad det tyder på är för tidigt att säga, men det kan spegla en trötthet på att valet handlat mer om partipolitik än Kyrkans tro och tradition. Vi bedömer att många av våra sympatisörer lämnat Svenska kyrkan på grund av av socialdemokraternas politisering av samfundet.

- Valdeltagandet ser ut att ha varit lägre än 2017, vilket kan ha påverkat oss. Samtidigt ska man ha i åtanke att antalet förtidsröster varit stort och vi vet ännu inte helt hur dessa utfallit. Vi ser två nya nomineringsgrupper ta plats i kyrkomötet, vilket gör att antalet mandat ska fördelas på fler och det påverkar oss nuvarande representerade grupper.

Borgerligt alternativ (BA)

 

8,04 procent, 19 mandat (8,80 procent, 22 mandat)

Olle Reichenberg, presskontakt för Borgerligt alternativ och andra namn på gruppens lista till kyrkomötet:

- Det är för tidigt att säga vad detta kan bero på att Borgerligt alternativ ser ut att tappa mandat i kyrkomötet.

- Vi får avvakta det slutgiltiga resultatet och se hur det har gått i församlingar och stift. Men om det stämmer att vi minskar i kyrkomötet så är det naturligtvis en liten besvikelse. 

 

Öppen kyrka (ÖKA)

 

5,41 procent, 13 mandat (4,42 procent, 11 mandat)

Ännu en vinnare i valet till kyrkomötet. 

Margaretha Karlsson, gruppledare för Öppen kyrka – en kyrka för alla: 

- Jag tror inte att det är några särskilda frågor som fått gruppen att gå framåt i valet. Jag tror att det är vårt program i sin helhet.

- Vi är jätteglada för det här, vi har jobbat intensivt för det  och tycker att vi har ett bra program och ett bra budskap. 

 

Frimodig kyrka (FK)

 

3,47 procent, 8 mandat (3,97 procent, 10 mandat) 

Leif Nordlander, gruppledare i kyrkomötet för Frimodig kyrka:

- Jag är inte nöjd med valresultatet.Vi hade gärna velat öka. Men sedan tycker jag att det positivt att Posk ser ut att öka och att S och C förlorar mandat i kyrkomötet.

- Däremot gläder jag mig storligen åt att vi i Falköpings pastorat, där jag bor har tagit fyra mandat från inget. Annars så behåller vi våra mandat i Skara stiftsfullmäktige och det känns positivt.  

- Jag tycker att valrörelsen varit ganska "ful” och att Frimodig kyrka i en del medierapportering beskrivits som ”ultrakonservativ”, vänder jag mig emot. 

 

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

 

7,33  procent, 18 mandat (3,75 procent, 9 mandat)

Visk är en av kyrkovalets stora vinnare. Enligt de preliminära valsiffrorna kommer antalet mandat att fördubblas från 9 till 18. 

Mona Olsson, ordförande för Vänstern i Svenska kyrkan, Visk, . 

- Det är ett helt fantastiskt valresultat och det är tack vare alla våra underbara medlemmar runt om i landet som gjort ett fantastiskt arbete och en valorganisation som hållit. Jag är lycklig. 

Vad tror du att det beror på att ni ser ut att gå fram så stort?

- Det är många faktorer. Vänstern behövs i Svenska kyrkan. Samhällsklyftorna ökar och vi har hela tiden tryckt på diakoniarbetet i Svenska kyrkan och vi har fört fram en klimatpolitik och skrivit motioner till kyrkomötet som varit framgångsrika. Vi har hittat rätt frågor.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)

 

2,77  procent, 7 mandat (2,97 procent, 7 mandat)

Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare för KR i kyrkomötet:

-Jag hade trott att det skulle gå bättre, men det tror jag i varje val. Vi har gjort så gott vi kunnat.

- Men jag tycker att det är problematiskt att få ut tillräckligt mycket information inför valet. Det krävs att man finns lokalt för att nå ut, och det gör inte vår grupp överallt.

- I Göteborgs stift finns vi bara i tre församlingar och pastorat. Vi satsar mest på stiftsfullmäktige och kyrkomötet, och utan grupper på församlings- och pastoratsnivå blir det svårt att nå ut. Vi har information, men man måste söka informationen aktivt för att hitta vad vår nomineringsgrupp står för .    

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)

 

1,6 procent, 4 mandat (2,94 procent, 7 mandat)

Fria liberaler i Svenska kyrkan gjorde inte ett bra val. De preliminära siffrorna visar att Fisk backar tre mandat.

Leif Nordenstorm, gruppledare för Fisk i kyrkomötet:

Jag tror att vårt valresultat kan hänga samman med att Liberalerna har en svag ställning i opinionsundersökningarna och att vi förknippas med dem. Vänstern i Svenska kyrkan har gått bra och de förknippas med Vänsterpartiet, som gått bra i opinionsundersökningarna, säger han. 

Han tror inte att diskussionen och de olika åsikterna inom Fisk, om prästers rätt att säga nej till vigsel av par och samma kön, har påverkat gruppens väljarstöd. 

-Jag vill också gratulera Posk till dess valresultat.  

Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna (MPSK)

 

3,2 procent, 8 mandat (2,38 procent, 6 mandat)

Marja Sandin-Wester, gruppledare för MPSK i kyrkomötet, hade önskar fler mandat men är väldigt nöjd med resultatet.

– Vi känner att vi har blivit lyssnade på när vi har pratat om vår kyrkopolitik, framför allt när det gäller klimatet och jämställdhet. Vad gäller kyrkomötet är vi väldigt nöjda med att inte längre vara den minsta nomineringsgruppen. Med åtta mandat är vi en nomineringsgrupp att räkna med.

– Sedan kan jag tycka att det är lite tråkigt att det poppar upp nya nomineringsgrupper med samma kyrkopolitik som oss, då slår man ut varandra. Det är synd att man inte kan gå samman och föra gemensam politik under en flagg.

Vad tror du att framgången beror på?

– Jag tror att den största orsaken är att många unga som engagerar sig i miljöfrågor och jämställdhetsfrågor har röstat oss. Jag vet att det är många ungdomar som har gjort det.

Alternativ för Sverige (AFS)

 

1,3 procent, 3 mandat (ställde inte upp 2017)

KT har sökt AFS partiledare, Gustav Kasselstrand, som hänvisar till ett pressmeddelande.  Där beskrivs valresultatet som en "fenomenal" framgång  och ett "nationellt genombrott" för AFS: " Det här är den första segern i den långa resan att ta tillbaka kyrkan från 68-vänstern till det svenska folket."

 

Gröna kristna (GK)

0,2 procent, 0 mandat (0,17 procent, 0 mandat)

Den nya nomineringsgruppen Gröna kristna kom inte in i kyrkomötet den här gången.

Himmel och jord

 

0,6 procent, 1 mandat (ställde inte upp 2017)

Himmel och Jord var en av de nya nomineringsgrupper med klimatfokus som ställde upp i årets kyrkoval. En satsning som lönade sig. Gruppen får ett mandat i det nya kyrkomötet. 

Ulrika Karlsson, ordförande Himmel och jord:

Vi är såklart glada över att bli representerade i flera stift och kyrkomötet efter att ha funnits i bara ett halvår. Vi är också stolta över att ha satt skogs- och miljöfrågorna på agendan i detta val.

Kyrklig samverkan i Visby stift

0,1 procent, 0 mandat (0,12 procent, 0 mandat)

Fakta: Kyrkomötet

Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Har 251 mandat.

Två platser tillsätts i särskild ordning av utlandsförsamlingarna.

Det nyvalda kyrkomötet sammanträder första gången den 24–25/11 (valsammanträdet), bland annat för att förrätta val inför den nya mandatperioden.

 

 

 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.