Vigningar i sex stift i helgen

Kontraktsprost Matilda Helg, biskop Martin Modéus, stiftsadjunkt Emma Malmström, domprost Mattias Bähr, prästkandidat Jenny Jonsson, Linda Cederholm, Kenneth Nordgren, biskop emerita Eva Brunne i Linköpings domkyrka. Foto: Katarina Sandström Blyme

I Uppsala, Linköpings, Västerås, Göteborgs, Stockholm och Visby stift vigdes den 15 och 16 januari femton nya präster och en ny diakon. Dessutom välkomnades tre personer från andra samfund som präster i Svenska kyrkan.

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration