3 böcker om andlighet

Carina Sundberg tipsar.

Vilka böcker kan hjälpa i en daglig brottning med livet och Gud?

Spontant tänker jag på två dagböcker av personer som hudlöst prövande skrev fram sitt inre. Hos båda finns spänningen mellan inre kamp och yttre kallelse. Det är böcker att idissla.

Carina Sundberg
teologie doktor i homiletik
Karlstads universitet

Thomas Merton (1915–1968, trappistmunk, författare) skriver sju dagböcker som växer fram 1939–1968. I boken The Intimate Merton finns de i en kortare, redigerad version. Merton smakade livet med hjälp av skrivandet.

Skrivandet var bön. Han skriver om naturen, vardagens möten och arbete, världssituationen, längtan. Han skriver om kampen mellan det aktiva livet och det kontemplativa liv han vill leva, om att upptäcka Jesus igen och igen för första gången.

Dagböckerna är inte en rörelse från klarhet till klarhet. Snarare rör han sig runt ett centrum, längtan efter att leva ”hidden in the secret of God’s face”.

Fakta: The Intimate Merton: His Life from His Journals

Thomas Merton
HarperOne, 2001
finns också som e-bok

Etty Hillesum (lärare, författare 1914–43) upptäckte intimiteten med Gud mitt under ett brinnande världskrig, 1941–1943.

I Dagböcker och brev i urval möter vi henne, en ung holländsk judinna som lever intensivt, kämpar med sig själv, sin familj, sitt kärleksliv, sitt arbete, skoskav, huvudvärk, världens lidande och som mitt i det som sker upptäcker ett inre landskap som hon vart efter kallar Gud, där Gud blir hennes djupaste älskare.

Hon överraskar sig själv genom att falla på knä på badrumsmattan, att se skönhet mitt i terrorn. Hon är ett vittne om det som hände judarna under andra världskriget, men hon är också ett vittne om en tro på en Gud som inte kan rädda världen, men som hon är med och räddar. Hennes ambition att inte hata utmanar. Hon blev 29 år.

Fakta: Dagböcker och brev i urval

Etty Hillesum
Faethon
nyöversättning 2018

En bok som sätter ord på en intim gudsrelation, men som är skriven i avsikt att vara just vägledande.

James Martin är jesuitpräst och kulturredaktör med en ekumenisk, öppen, varm och humoristisk ton och försöker att göra den ignatianska praktiska andligheten tillgänglig för oss i dag.

Gud är för honom en överraskningarnas Gud, mitt i vardagens myller. Andlighet är ingen avskild del av livet, utan har med känslor och tankar, familjerelationer, arbete, världsläge, hälsa, ja, med allt verkligt att göra. Vi behöver inte lägga oss själva till rätta.

Boken är livsbejakande, inkännande och fylld av nåd, samtidigt som den ger kloka råd, som man kan pröva om man vill.

Fakta: Söka och finna Gud i allt

En Ignatiansk vägledning till det verkliga livet
James Martin
Libris, 2010

Taggar:

Tanke & tro Bok
50

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Härnösands stift
Uppsala stift
Stockholms stift
Strängnäs stift
Lunds stift
Linköpings stift
Västerås stift
Västerås stift