Teologi 1

De startade landets första flickskola

Rudbeckius var biskop med lika stort intresse för vetenskap och fattigvård. Nu uppmärksammas den mångsidige biskopen och hans hustru i en utställning i Västerås domkyrka.

Det är 400 år sedan Johannes Rudbeckius utsågs till biskop för Västerås. När han kom till staden var han en man med ett förflutet. Han hade varit hovpredikant och rådgivare åt Gustav ll Adolf, han hade läst teologi i Wittenberg och han hade deltagit i akademiska strider i Uppsala. Han hade dessutom hunnit bli änkling. Han var 38 år och redo att ta sig an den fattiga och krigshärjade befolkningen i Västerås.

– Rudbeckius arbetade brett. Förutom det teologiska var han väldigt tidigt ute inom vård, skola, omsorg och kulturmiljövård. På den tiden ingick allt det i kyrkans uppgifter, säger John Rothlind, kulturarvssamordnare i Västerås pastorat.

Nu har Västerås pastorat, i samarbete med stiftet, skapat en utställning om Rudbeckius livsgärning. Den öppnade förra veckan och finns att se i domkyrkan till och med oktober nästa år.

Här finns till exempel en jordglob från 1600-talet och mycket tidiga världskartor. I en monter finns en folkbokföring och en kulturmiljöinventering, där biskopen lät sina präster ute i stiftet svara på frågor om befolkningen och kyrkornas skick.

– Han var modern och nyskapande på många sätt, förklarar Markus Holmberg som är domkyrkokaplan och har varit mycket engagerad i att ta fram utställningen. Rudbeckius skapade ett internationellt centrum för kultur, bildning och musik här i Västerås.

John Rothlind kan inte nog betona betydelsen av Västeråsbiskopen.

– Han startade Sveriges första bokförlag och tryckeri utanför Stockholm, han tog till vara konsthantverk i kyrkorna. I reformationens spår hade många åsikten att de vackra föremålen var för överdådiga, men Rudbeckius såg arbetet som låg bakom och ville att de skulle användas.

Efter ett år i Västerås gifte sig Johannes Rudbeckius med den tjugo år yngre Malin Hising, prästdotter från Fellingsbro. Hon får stort utrymme i utställningen, med all rätt.

– Hon betydde mycket för stadens utveckling, säger Markus Holmberg. Hon var med största sannolikhet den som låg bakom flickskolan som startade i biskopsgården. Det var den första organiserade utbildningen för flickor i Sverige.

– Den främsta källan till hennes liv är predikan som hölls på hennes begravning, säger John Rothlind. Där omnämns hon som en stark och driftig matrona.

Utställningens mest intressanta föremål är, enligt John Rothlind, den Bibel Rudbeckius skänkte till Fellingsbro kyrka i samband med vigseln. Rudbeckius moderniserade språket i Gustav Vasas Bibel. I montern ligger den uppslagen med en handskriven dedikation av Rudbeckius.

– Detta är så nära vi kan komma honom i dag, säger John Rothlind.

Utställningen berättar även en del om vad Rudbeckius gjorde före sin tid i Västerås. Bland annat var han fredsmäklare mellan Sverige och Ryssland 1617. I fredsavtalet ingick en viss religionsfrihet för den ortodoxa befolkning som kom att ingå i det utökade svenska riket.

– Han var långt före sin tid när han verkade för att de ortodoxa skulle ha rätt att utöva sin religion både i forna ryska områden och i svenska. Därför etablerades en rysk-ortodox församling i Stockholm redan på 1600-talet, säger Markus Holmberg.

– Även i Västerås såg Rudbeckius invandrade hantverkare som en resurs, tillägger John Rothlind.

Fakta: Västerås uppmärksammar Rudbeckius

Johannes Rudbeckius var biskop i Västerås 1619–1646. Han företrädde prästeståndet i riksdagen, men tog där ofta parti för allmogen, som inte hade egna företrädare.

Tillsammans med hustrun Malin Hising fick han elva barn, varav sju uppnådde vuxen ålder.

För att uppmärksamma 400-årsminnet av Rudbeckius ämbetstid har Västerås pastorat byggt upp en utställning i domkyrkan.

Jubileet kommer också att märkas genom en teater med premiär i januari och i samband med diakon- och prästmötet i september 2019.

Hanna Wallsten

Läs också:

Nyhet

Rudbeckius en förebild för Mikael Mogren

11 Oktober, 04:10
Västerås nuvarande biskop ser Rudbeckius bredd som en förebild. “Den kristna tron motiverar människor inom alla samhällets områden”, säger Mikael Mogren.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR