Hans bok står upp för teologin

Ulf Jonsson

Ulf Jonssons bok Gud och andra orsaker recenseras av Gunnar Sjöberg. Foto: Philip Geister

Gunnar Sjöberg läser Gud och andra orsaker. Han möter en ny teoribildning om sambandet mellan orsak och verkan. Frågan är om Gud kan sägas vara orsak till händelser i människors vardag och världen i stort. 

Trevlig läsning. Så avslutar förläggaren Christer Sturmark sitt introduktionsbrev till Ulf Jonssons bok Gud och andra orsaker (Fri tanke). Så här i jultid väcker hälsningen en, möjligen osäker, förväntan på en mysig lässtund i sällskap av kaffe och pepparkaka.

Men Gud och andra orsaker är mycket mer än vad den triviala och snudd på förminskande ­hälsningen kan fånga. Boken är tunn i sitt format men äger en imponerande tyngd sett till sitt innehåll. 

Ulf Jonsson är en bildad person med en förmåga att bredda bokens läsekrets, även om han själv anger religionsvetare och teologer som en viktig målgrupp. Jonsson är jesuitpater verksam som professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet och docent i samma ämne vid Uppsala universitet. 

Med boken sammanfattar han sitt bidrag till en internationell forskningsstudie kring dispositionalism, en ny teoribildning om sambandet mellan orsak och verkan. Ämnet rör flera vetenskapliga grenar inom humaniora och naturvetenskap vilket författaren belyser både med historiska och nutida referenser. Men ­bokens fokus är frågan om Gud kan sägas vara orsak till händelser i människors vardag och världen i stort. 

Ulf Jonsson varnar redan i sitt förord att boken kan kännas krävande att läsa med sina distinkta akademiska termer. Men han lotsar läsaren genom de bitvis snåriga sidorna för att låta henne landa i ett både öppet och djupt resonemang kring om och hur Gud intervenerar i det som sker i världen. Ödmjukt ger han historiska, men framförallt nya, perspektiv på ett ämne som både berör många enskildas upplevelser av mirakel å ena sidan och forskningsvärldens studier om kausalitet å andra sidan.

Gud och andra orsaker är en viktig liten bok som står upp för teologin. Den utmanar all naiv förkunnelse där märkliga mirakel anförs som bevis för en Gud som griper in i utvalda människors liv. Vittnesbörd som förutsätter en tro utan varken tvivel eller självkritisk reflektion. Men den utmanar även en trångsynt intellektuell livshållning som utesluter gudomligt gåtfulla avvikelser från det vi kallar förnuft.

Många av oss kan säkert berätta om hur Gud gripit in i våra eller någon annans liv. Det är berättelser värda att vårda varsamt. Och respekteras. Samtidigt måste de tåla en ömsint granskning för att vara mer än en subjektiv upplevelse. 

Med utgångspunkt i Thomas av Aquinos tänkande ser författaren i dispositionalismen nya möjligheter till en intellektuellt hållbar dialog mellan naturvetenskap och teologi. Men jag anar även en uppmuntran till frimodiga samtal i kyrkor och församlingar om Guds handlande i världen i dag. Om Gud inte som svaret på vardagens och naturvetenskapens alla frågor, utan snarare alltings grundläggande orsak.

Gunnar Sjöberg

Fakta: Bok

Bok: Gud och andra orsaker

Författare: Ulf Jonsson

Förlag: Fri tanke