God och hållbar undervisning om den helige Ande

Recension

Jacques Philippe hör till den katolska gemenskapen Les Béatitudes i Frankrike. Den har bland annat funnits i mer än 20 år i Lisieux i Normandie. Foto: Picasa

Judith Fagrell har läst och recenserar I den helige Andes skola skriven av Jacques Philippe. "Författaren vill hjälpa läsaren att lära känna den helige Ande och låta läsaren upptäcka mer av hur hon ska känna igen Andens röst och tilltal", skriver Judith Fagrell. 

Att recensera litteratur som sorteras under begreppet andlig vägledning kräver sin systematik. Struktur, disposition, innehåll, angelägenhet, kvalitet, verkshöjd, språk – allt det som vanligen bygger en recension måste ofrånkom­ligen kompletteras med frågan om sanning, om innehållet är uppbyggligt och sant.

Och vad är sanning? Den reto­riska frågan söker ett svar av ­existentiell karaktär snarare än objektiv. Sanning, vågar jag säga, hör samman med äkthet, sårbarhet och ärlighet och känns igen i delad erfarenhet, oavsett teo­logisk eller kyrklig tillhörighet.

Jacques Philippe, tillhörande den romersk-katolska gemenskapen Les Béatitudes i Frankrike och författare till många böcker om andlig vägledning, har skrivit en bok som handlar om den helige Ande. Det är en bok om att närma sig sanningen och att öppna sig för Guds blick.

Författaren vill hjälpa läsaren att lära känna den helige Ande och låta läsaren upptäcka mer av hur hon ska känna igen Andens röst och tilltal. Utgångspunkten är att Gud redan är här, att den helige Ande redan är närvarande hos varje människa och att det ­gäller för oss att känna igen Andens ­rörelser och ingivelser.

”Andens rörelser är i sig inte någonting exceptionellt, utan är en naturlig del av det andliga livet”. Så långt följer boken en traditionell allmänkyrklig undervisning om den helige Andes verk, men författaren vänder sig till fler än de redan frälsta.

Boken inleds med konstaterandet att den vill utgöra ”ett viktigt budskap till alla som strävar efter helighet”. Rakt på sak.

Boken är upplagd i tre delar samt ett appendix. Den första delen handlar om helighet som Andens verk. Den andra griper sig an frågan om hur en människa ska kunna främja uppkomsten av Andens ingivelser, det vill säga hur jag kan medverka till att Guds helige Ande talar till mig. Denna del består av tio kortare avsnitt, som berör bland annat tacksamhet, vilja, överlåtelse, lydnad, tystnad och delande. Det är korta avsnitt men koncentrerade och bör helst intagas ­teskedsvis.

Bokens tredje del behandlar frågan om hur man vet att en ingivelse kommer från Gud. Eller som författaren uttrycker det: ”hur gör man för att inte förväxla det som kommer från den helige Ande med det som kan vara frukten av vår fantasi?”.

Även i denna del av boken ryms god undervisning om den helige Ande. För den som inte känner sig helt hemmastadd i den romersk-katolska tolkningstraditionen finns alltid möjligheten att hoppa över meningar som rör påvens ofelbarhet och katolsk socialmoral av den gamla skolan. De är inte så många så det stör.

Är då detta en bok att sätta i händerna på den som söker veta mer om den helige Ande? Det beror naturligtvis på vem personen är. Författaren riktar sig till den ­sökande och språket och tilltalet hör hemma i den stora kyrkans djupa, klassiska tradition av andlig vägledning.

För den som är obekant med det kan det vara en god hjälp att ha en medvandrare eller samtalspartner vid sin sida. Samtidigt är livsråden mycket vardagsnära så att även den som har ­mycket enkla kunskaper om kristen tro ändå kan känna igen sin egen ­erfarenhet i orden.

Och så är det ju ofta med god och hållbar undervisning; den kan verka enkel på gränsen till naiv vid en första anblick, men avslöjar sina djup för den som stannar kvar. Som exempelvis detta som Jacques Philippe skriver om tillit och att sätta sitt hopp till Gud: ”I grund och botten är det mycket enkelt, men så som är fallet med allt som är enkelt så krävs det åratal för att förstå det och i synnerhet för att leva ut det”.

Judith Fagrell

Fakta: Bok

Titel: I den helige Andes skola

Författare: Jacques Philippe

Förlag: Catholica förlag

I den helige andes skola

Taggar:

Recension

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.