Man måste inte vara präst för att leda samtal om Bibeln

Hur gör man för att hitta en kreativ ingång till bibelläsning i grupp? Vägledning finns i Bibelsmedja.

Sören Dalevi läser boken och blir på gott humör.

Går det att prata om Bibeln på ett sätt som gör att andra än präster kan hålla i samtalen? Hur gör man för att hitta en kreativ ingång till bibelläsning i grupp? Det är de två frågorna som den nyutgivna boken Bibelsmedja önskar undersöka. Två viktiga frågor, och det inom ett område där det på många sätt saknas litteratur.

Bibelsmedja är ett ambitiöst projekt. Enbart i bokens första del, som består av en introduktion till Bibeln, samsas 20 olika författare på 90 sidor, i 38 artiklar som spänner mellan ämnen som ”Den hebreiska Bibeln i kristen tolkningstradition” och ”Bibeln i populärkulturen” – och allt där emellan.

Dessutom gås såväl Gamla som Nya testamentet igenom. Man tänker att risken för pytt i panna hade varit överhängande. Men tack vare ett redaktörsarbete som måste ha tagit rejält med tid lyckas faktiskt boken med sitt ärende, och som läsare upplever man en linje i läsandet. Såväl i tematik som i språknivå.

Duktiga forskare som Joel Halldorf, Anna Düring och Helene Egnell samsas med kända bibelrävar som Gunilla Lindén och Sven-Erik Fjellström. Man blir helt enkelt glad när man läser och ser blandningen av skribenter.

Duktiga forskare som Joel Halldorf, Anna Düring och Helene Egnell samsas med kända bibelrävar som Gunilla Lindén och Sven-Erik Fjellström.

Extra glad blir jag över att Sebastian Selén, forskare och tillika medlem i Judiska församlingen i Stockholm, medverkar med flera artiklar. Det medför en breddning av perspektiv som ofta saknas i sådana här introduktions- och metodböcker till Bibeln.

Ambitionsnivån är att boken ska kunna läsas och användas av alla, såväl unga ledare som av den intresserade i största allmänhet. Även här lyckas boken i sitt ärende.

Språket är enkelt och tillgängligt. Även den som redan kan mycket om sin Bibel kan lära sig mer genom att läsa Bibelsmedja. Även den som redan arbetat med bibelstudier kan få inspiration av bokens metoddel.

Ska Svenska kyrkans program för lärande och undervisning lyckas i sin intention kommer böcker som denna att vara avgörande. Det behövs hands on-material som är konkreta, smarta och som tar sina läsare – ung såväl som gammal - på allvar. Precis som Bibelsmedja gör.

Sören Dalevi

Fakta: Bok

Bibelsmedja: Kreativ bibelläsning i grupp

Red: Nicklas From, Marit Norén, Johanna Olofsson

Argument