Karin Rubenson får stipendium för teologi om barn

Belönad teolog. (Arkivbild t h: Lars Rindeskog)

Bjärka-Säby uppmärksammar prästen Karin Rubenson som doktorerar senare i vår. Hon prisas för sitt bidrag till en teologi för unga i dag i ett mångkulturell samhälle.

Prästen och teologen Karin Rubenson får ett stipendium från Bjärka-Säby, Stiftelsen för förkovran i Bibeln till pastor Samuel Halldorfs minne. Rubenson, som nyligen publicerade en essä i KT med rubriken Barn förstår inte vad de ska ha predikan till, får 15 000 kronor.

Stipendiet belönar just hennes forskning om mötet mellan barn och gudstjänst. Hon har enligt stiftelsen "bidragit till en fördjupad 'barnets teologi' för vår tid. Den 29 april lägger hon fram sin avhandling ”Karnevalsk gudstjänst – Barns plats i kyrkans liturgi” vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Ur motiveringen: "Genom sin förening av teologisk reflexion och församlingserfarenhet adresserar Karin Rubenson på ett tankeväckande och konstruktivt sätt de avgörande frågorna om kyrkornas förmåga att utgöra en miljö där unga människor tas på allvar i sin kamp för en kristen tro på Bibelns grund i ett mångkulturellt samhälle."

Stipendiet delas ut i samband med ett seminarium på Nya slottet Bjärka-Säby i höst. Seminariet kommer att handla om barn och gudstjänst.