Om Guds förbund som kommer universum till del

Hur får man sammanhang i Bibelns 66 böcker? Klas Lindberg har funnit en nyckel till Bibelns hjärta.

Själv är han präst i S:ta Clara och i Brödraförsamlingen. Han undervisar också i S:ta Claras lärjungeskola. Det ger bakgrunden till hans bok Nyckeln till Bibeln (Marcus förlag).

Den nyckel han har funnit heter förbundet. Gud förbinder sig med sin skapelse och sina människor. Ett förbund innebär ömsesidiga skyldigheter och förmåner. Själva ordet ”tro” uttrycker trofasthet mot förbundets villkor, både för Gud och människor.

Detta är regnbågens innebörd: Jorden ska aldrig mer ödeläggas. Gud är trofast.

Klas Lindberg följer Guds förbund ända fram till det nya förbundet genom Jesu Kristus. Han stannar vid förbundet med Noa. Där är den nya mänskligheten ett synligt förbundstecken. Gud lovar att aldrig mer låta översvämning dränka allt levande, och regnbågen är tecknet på hans trofasthet. Detta är regnbågens innebörd: Jorden ska aldrig mer ödeläggas. Gud är trofast.

Förbundet med Noa är hela mänsklighetens förbund. Men horisonten dras samman. Förbundet med Abraham är förbundet med ett enda folk, och det nya förbundet genom Jesus är ett förbund med en liten rest av detta folk. Men – detta förminskade förbund blir till välsignelse för hela universum.

Fakta: Nyckeln till Bibeln

Klas Lindberg

Marcus förlag

Taggar:

Bok

Christian Braw