Valkompassen

Välkommen till Kyrkans Tidnings valkompass!

Inför höstens riksdagsval ger nu vi nu möjligheten att ta ställning i ett antal av de stora valfrågorna och i några viktiga frågorna för Svenska kyrkan. Svara "instämmer helt", "instämmer delvis", "delvis emot" eller "instämmer helt".

Markera vilka tre frågor som är viktigast. 

Sedan får du se vilket parti som delar dina åsikter, och om det är det parti du tänkt rösta på.

Valkompassen är framtagen av TT i samarbete med statsvetaren Tommy Möller och journalisten Christer Isaksson, samt Kyrkans Tidning.