Samkönade vigslar

EFS styrelse har målat in sig i ett ytterhörn

EFS styrelse har iklätt sig rollen som rörelsens läronämnd i frågor som berör människor med homosexuell läggning. Det är ett mandat som styrelsen aldrig haft och förhoppningsvis aldrig ska få, anser Birger Olsson och Bertil Johansson.

EFS styrelse har i januari 2017 antagit ett dokument som fastställer EFS hållning i frågor som berör människor med homosexuell läggning. Hela dokumentet är närmast en manual till hur vi ska förhålla oss till och handlägga deras personliga belägenhet och situation.

Det är ett märkligt dokument, på en gång entydigt och ambivalent, öppet i tonfallet och auktoritärt till sitt innehåll. Helt plötsligt har EFS styrelse iklätt sig rollen som rörelsens läronämnd, ett mandat som styrelsen aldrig har haft, och får man hoppas aldrig ska få. Styrelsen deklarerar öppet att man inte är enig i sak, men att man i respekt för varandra beslutat att vara det. De homosexuella tas inte på allvar i dokumentet. Vem som är den egentliga adressaten är otydligt.

Huvudbudskapet är lätt att se, det handlar inte om berörda människor, fokus är att samkönade vigslar inte ska förekomma inom EFS. Utgångspunkten som ”styrelsens majoritet har i den aktuella frågan har varit den traditionella synen i kyrkans bibeltolkning och tradition, det vill säga att utlevd homosexualitet inte är förenlig med Guds vilja”.

Bibelsynssituationen påminner om den som rådde 1911 då BV bildades och under bibelsynsstriden runt 1970. I båda fallen valde EFS att ge plats för flera uppfattningar inom rörelsen. Vi beklagar att styrelsen inte valt samma öppenhet också denna gång, särskilt som sakfrågan är så stigmatiserande för dem det berör.

Under rubriken ”Sådan är EFS syn på homosexualitet” skrev EFS ordförande och missionsföreståndare hösten 2014 i Dagen att ”Det finns inte en enhetlig syn på homosexualitet och äktenskap i EFS” och att det ”närmast är omöjligt att besvara frågan”. Det är en riktig analys av situationen. Med det nu antagna dokumentet förändras läget.

Sett till rörelsens syfte och mål har EFS styrelse målat in sig i ett ytterhörn långt ifrån den uppgift som alltid varit rörelsens centrum. Det finns alla skäl att gå tillbaka till det som EFS ledning sade 2014.

I öppna brev har vi var för sig mer utförligt framfört vår kritik och analyserat styrelsens skrivelse. Dessa dokument finns att läsa här.

  • 1 Kommentar

    Logga in för att kommentera

  • Bengt Gustavsson

    Olsson och Johansson har helt rätt i sin kritik. Under min tid i riksstyrelsen avrådde jag Missionsföreståndaren att göra de uttalanden som senare kom att ligga till grund för styrelsens nu så tragiska markering. Ett av orosmolnen är såklart om styrelsen genom detta, på sikt kan äventyra EFS´avtal med Svenska kyrkan.
    Varje antydan att styrelsen företräder en "majoritet inom EFS" är dessutom inget annat än vild spekulation. Det vore klädsamt av både Missionsföreståndare och Styrelse att backa ett steg nu.
    Bengt Gustavsson (ledamot av EFS styrelse 2011-2015)

Mer inom samma ämne
Samkönade vigslar