Beslut i domkapitlet

Här hittar du artiklar om ärenden som hanterats av domkapitlet

Domkapitlet är ett självständigt inomkyrkligt organ vars uppgift är att tillsammans med biskopen stödja och utöva tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat. Det finns 13 stift i landet och varje stift har ett eget domkapitel.

Domkapitlets uppgift är att utreda om en präst eller diakon har hållit sig till sina vigningslöften. Har det brutits mot löftet kan domkapitlet slå fast att prästen eller diakonen inte längre får fortsätta med uppdraget. Konsekvensen kan också bli en treårig prövotid eller en skriftlig erinran.

Det kan också hända att en utredning inte leder till någon disciplinär åtgärd över huvud och då avskrivs ärendet från vidare handläggning.

Källa: Svenska kyrkan

domkapitel