Kyrkoherde

Kyrkoherden har en central funktion inom Svenska kyrkan och den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, där de fungerar som ledande präster för ett pastorat. Denna roll finns med varierande uppgifter i de flesta andra kyrkor världen över.

Som präst och ledare är kyrkoherden vanligen ansvarig för en enskild församling eller för ett pastorat som omfattar flera församlingar. Oftast är huvudarbetet lokaliserat i pastoratets största församling.

Titeln för en kyrkoherde i en domkyrkoförsamling är domprost.

För att bli kyrkoherde krävs det att man har varit präst i Svenska kyrkan i minst tre år, genomgått särskild utbildning enligt Kyrkostyrelsens bestämmelser, och är villig att samarbeta med andra vigda inom kyrkan, oberoende av kön. Det finns dock undantag för kortare vikariat.

I sitt arbetsledarskap ansvarar kyrkoherden för personalen som är direkt involverad i församlingens kärnuppgifter, såsom att hålla gudstjänster, undervisning, diakoni och mission. Kyrkoherden övervakar även kyrkobokföringen och leder ofta personalen som ansvarar för denna uppgift.

Utöver det specifika församlingsarbetet har kyrkoherden ett övergripande ansvar för all verksamhet inom församlingen eller pastoratet. Denna roll och dess innebörd är föremål för diskussion och har ännu inte fullständigt prövats av Svenska kyrkans överklagandenämnd.

 

kyrkoherde