Resor

Sätt stopp för resandet

Nima Gholam Ali Pour gruppledare för Sverigedemokraterna i Malmö pastorats kyrkofullmäktige
Att skapa en ”vi-känsla” är inte en legitim förklaring att finansiera en resa med medel man fått genom kyrkoavgiften, anser debattören. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Att skapa en ”vi-känsla” är inte en legitim förklaring att finansiera en resa med medel man fått genom kyrkoavgiften, anser debattören.

Utlandsresor som kyrkopolitiker och anställda inom Svenska kyrkan åkt på har granskats av medierna. Det har visat sig att resorna inte alltid är så genomtänkta. Otydliga förklaringar som att ”komma bort” eller att skapa en ”vi-känsla” är inte legitima förklaringar att finansiera en resa med medel som man fått genom kyrkoavgiften.

Det finns egentligen inte någon anledning att genomföra en resa överhuvudtaget om de olika moment som ingår i resan kan genomföras utan att man åker bort. I Malmö finns det flera konferenshotell och anläggningar för alla möjliga sorters arrangemang. 

Ändå åkte Malmö pastorats kyrkoråd till Köpenhamn i början av mandatperioden för att ledamöterna i kyrkorådet skulle ”lära känna varandra”, ”staka ut framtiden” och ”prata om rekrytering av ny kyrkoherde”. Självklart skulle allt detta kunna ha genomförts i Malmö utan att kyrkan skulle betalat för hotellnätter med mera. 

Vissa menar att kyrkopolitiker behöver komma bort för att kunna fokusera sig på arrangemanget. Det är ett löjligt argument. Självklart ska deltagarna visa engagemang trots att man inte reser bort. Det ska inte krävas en resa för att deltagarna ska ta till sig ett visst innehåll. 

Det kan ibland behövas att man reser bort då det finns inslag i själva konferensen eller utbildningen som kräver att man reser bort till en viss destination. Men det är viktigt att resan inte motiveras med otydliga och subjektiva argument som att man måste ”komma bort”. 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige om denna fråga. Förslaget är att uppdra åt kyrkorådet att inför varje konferensresa, utbildningsresa eller studieresa göra en prövning om innehållet och de olika momenten i arrangemanget kan genomföras i Malmö, för att undvika en resa.  

Genom att ha en rigid och transparent procedur omkring konferensresor, utbildningsresor och studieresor kan pastoratet i Malmö fungera som en förebild. Så länge själva resan är exklusiv och inte erbjuds till alla inom pastoratet så måste en ordentlig prövning ske och det måste kontrolleras om själva resan överhuvudtaget är nödvändig, eller om arrangemanget kan äga rum i Malmö. 

Att hålla arrangemang utan att genomföra resor till andra städer är bra för miljön men det blir också en möjlighet för kyrkan att främja det lokala näringslivet och skapa jobb. Malmö har en hög arbetslöshet jämfört med resten av landet, vilket resulterar i att Malmö är den stad i hela landet som har högst barnfattigdom.

Då kyrkorådet prövar om en resa är nödvändig kan man även få tillfälle att diskutera om man med hjälp av digitalisering kan undvika framtida resor. Man får även ett tillfälle att reflektera över olika färdmedel som kan vara relevanta ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.  

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.