Aktivt arbete för att göra kyrkovalet så tillgängligt som möjligt

Anki Bondesson, Jiang Millington

Kyrkovalsmaterial som ska vara tillgängligt för bland andra synskadade, hörselskadade, dyslektiker och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Linus Forsberg, prästkandidat för Svenska kyrkan i Växjö stift, ställer i en debattartikel den 18 februari, frågan om vi är redo att stå upp för en stärkt demokrati, inte bara internationellt, utan också inom vårt eget samfund. Han uppmanar oss att statuera ett gott exempel i samband med kyrkovalet den 19 september, vad gäller tillgänglighet för synskadade och andra funktionsnedsatta grupper.

Valkansliet är en del av kyrkokansliet. Vi arbetar på uppdrag av kyrkostyrelsen med att arrangera och samordna kyrkovalet på nationell nivå. Först och främst vill vi tacka Linus Forsberg för att han lyfter ämnet. Frågan om att göra det möjligt för alla som har rösträtt, att utnyttja den rösträtten, är helt central för Svenska kyrkans trovärdighet som demokratisk organisation. Det är också ett direkt direktiv i Kyrkoordningen (inledande stycket, avdelning 9), som vi har att följa.

Valkansliet arbetar aktivt för att göra kyrkovalet 2021 så tillgängligt som möjligt. I dialog med bland annat Synskadades Riksförbund, Funktionsrätt Sverige och Riksförbundet Attention, som samlar personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, arbetar vi med att ta fram kyrkovalsmaterial som ska vara tillgängligt för synskadade, hörselskadade, dyslektiker och personer med intellektuell funktionsnedsättning, bland andra. Vi ser över klarspråket i texter som vänder sig till allmänheten och de röstande. Det vill säga, vårt mål är att uttrycka oss vårdat, enkelt och begripligt. Valkansliet gör också information tillgängligt genom att översätta det till ett tiotal andra språk, bland annat de fem nationella minoritetsspråken.

Vi har riktlinjer för webbsidor som utgår dels från den internationella webbstandarden WCAG och Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS. Syftet med riktlinjerna är att vi ska få en webbplats som är tillgänglig och fungerar optimalt för alla användare – även för dem som har en funktionsvariation och använder hjälpmedel. 

Vi vill gärna passa på att lyfta att kyrkomötet gett ett uppdrag att finna former för att stötta Svenska kyrkans arbete med frågor om funktionsvariationer. Kyrkostyrelsen har antagit en handlingsplan för att främja församlingarnas arbete och det finns bland annat en utbildning för verksamma i Svenska kyrkan: ”Skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet” och en utbildning om digital tillgänglighet och hur man bygger en webbplats som är tillgänglig för alla.

Vi fortsätter gärna dialogen med Linus Forsberg och andra som är intresserade.

Anki Bondesson
Kyrkovalsledare

Jiang Millington
Kyrkovalskommunikatör

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.