Är det inte dags att låta oss välja?

Tomas Lagerwall Enköping
Vore det inte dags att slutföra separationen från staten genom att låta oss som individer bestämma vilken församling vi vill tillhöra? Foto: Magnus Fröderberg

Vore det inte dags att slutföra separationen från staten genom att låta oss som individer bestämma vilken församling vi vill tillhöra?

I dagens Sverige kan jag välja vilken vårdcentral jag vill tillhöra – i min egen kommun, grannkommun eller i en annan region. Föräldrar kan välja var barnen ska gå i skola. Jag kan välja vilket särskilt boende jag vill bo på, när jag inte orkar bo kvar hemma längre.

Men jag kan inte i Sverige – 20 år efter att Svenska kyrkan och staten skildes åt – välja vilken församling jag vill tillhöra. Jag kan välja att tillhöra en frikyrkoförsamling och bestämma att kyrkoavgiften ska tillfalla just den församlingen. Men jag kan inte välja vilken församling inom Svenska kyrkan jag vill tillhöra!

Argumenten mot känner vi – historiska kopplingar och ekonomiska frågor som hur kyrko­avgiften ska fördelas. Vi har i Sverige en lång tradition av att finna lösningar på komplicerade sammanhang. Saltsjöbadsöverenskommelsen och Dagmarövenskommelsen är två exempel som skulle kunna ge inspiration till Svenska kyrkan.

Låt oss ta ett exempel: Anna är född och har vuxit upp i en församling där hon har släkt och vänner. Numera bor hon i en grannförsamling. Där känner hon sig inte hemma och besöker sällan kyrkan där. Men i sin forna hemförsamling känner hon sig hemma, går regelbundet i kyrkan och skulle gärna åta sig uppdrag. Det går dock inte. Frustrerande för Anna och för församlingen som skulle behöva flera frivilliga och förtroendevalda.

2021 är det kyrkoval i Sverige. Vore det inte dags att slutföra separationen från staten genom att låta oss som individer bestämma vilken församling vi vill tillhöra? Vad säger de olika partierna – nomineringsgrupperna?

Tomas Lagerwall
Enköping
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.