Den gyllene regeln finns i alla religioner

Nils-Åke Sandström (C) Tavelsjö

Jesus ord om hur vi ska behandla varandra, finns i alla religioner med i stort sett samma ordalydelse

När Jesus i Lukasevangeliet får frågan: vem är då min nästa? förklarar han detta med liknelsen om den barmhärtige samariern. Att han använde en samarier som exempel på vem som är vår nästa, var säkert ingen tillfällighet. Samarierna var då diskriminerade och illa sedda av många som trodde sig vara bättre människor.

Det är särskilt viktigt att vi inser alla människors lika värde, nu när vi ofta möter dem som på grund av krig tvingats fly från sina hem, vänner och allt de äger, för att bygga upp en ny tillvaro, i ett för dem främmande land. Troligen kommer det också att vara bra för Sverige, deras nya hemland.

Att de kanske kallar Gud med ett annat namn bekymrar mig inte, lärde mig som liten att det bara finns en Gud, det tror jag fortfarande och namnet spelar väl ingen roll. Men visst vet jag att det finns människor med en konstig människosyn och som inte tror på andra människors lika värde. Men varför ska vi låta dem sätta agendan, så att vi missunnar en flykting hjälp!

Läste en gång en religionsforskare som förklarade hur viktigt det är att vi alltid säger ifrån och inte låter onda människor fortsätta sprida sina fördomar mot andra. Allra värst är det, när de använder religionen som motiv för att skada andra.

Vilken religion du än har, försök att arbeta för att den inte ska skilja er utan förena er, skrev den katolske biskopen Dom Helder Camara. Studerar man religioner kommer man att finna att den gyllene regeln, som Jesus ord om hur vi ska behandla varandra, finns i alla religioner med i stort sett samma ordalydelse.

  • Allt vad Ni vill att människor ska göra för Er, det ska Ni göra för dem (Jesus)
  • Se på Din nästas vinning, som om det var din egen och din nästas förlust som om det var din egen (Taoism)
  • Skada inte andra med det som skadar Dig (Buddhism)
  • Summan av alla dygder är att inte göra mot andra sådant som gör dig själv lidande (Hinduism)
  • Gör inte mot andra, det som är förhatligt mot dig själv. Det är summan av Torah och allt annat är oväsentligt (Judendom)
  • Ingen av Er är troende förrän han önskar detsamma för sin medmänniskas räkning, som för sin egen (Islam)

Jag blev så glad när jag ­läste sammanställningen av det som förenar religionerna. Oftast brukar religionsforskare och även kyrkans folk i stället försöka förklara vad som skiljer och det är i regel ceremoniella frågor såsom kläder och utstyrsel samt förbud mot det som många tycker är trevligt och trivsamt.

Nils-Åke Sandström (C)
Tavelsjö

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Petronella
Blanda inte ihop olika religioner. Den kristna tron är att du/vi ska tro på herren Jesus kristus den allsmäktiga som leder oss till Gud. Vi kristna tror att Jesus är Guds son. Ingen annan religion tror på det. Och att Jesus korsfästes pga människornas synder. Så för att komma till himmelriket måste du/vi tro på att Jesus är Guds son. Vi kan och bör inte blanda ihop våra olika religioner och jämföra dem sins emellan. Sedan ska vi följa de tio Guds bud. Kristendomen bör vi däremot utveckla med att ifrågasätta bland annat katolikerna och deras påve och Vatikanstaten. Men då vi som tillhör Svenska kyrkan är protestanter så behöver vi inte engagera oss i katolikerna heller. Utan vi ska engagera oss i oss protestanter och se över vår egna verksamhet, så att våra ärkebiskop och påvar kanske inte längre behövs. Utan det är enbart prästerna som behövs och att Alla präster ska ha jämlika löner. Det ska inte finnas karriärer inom Svenska kyrkan mm.