Det finns en värld även utanför internet

Ulla Brohed förtroendevald

Vilka är Svenska kyrkans planer för den framtid i covids tecken som de utan kyrkogång och internetuppkoppling har att se fram mot?

Bryr sig Svenska kyrkan om en av sina ”kärntrupper”– vi som är 70-plussare och håller oss i karantän? Vi finns utspridda över hela vårt avlånga land; vi har varit vana att gå till kyrkan varje söndag eller på mässor under veckan. Vi saknar kyrkan. Vi saknar dess förkunnelse. Vi saknar att inte kunna delta i psalmsång och böner och lyssna på mäktig orgelmusik.

Ja, men Youtube och Facebook finns ju! Och streamade gudstjänster! Okej för oss som lärt oss internet men vad hjälper det de gamla som inte har tillgång till nätet, som inte klarar att trycka på knappar de inte kan se? Och de är många!

Däremot har de alla radio. Både P1 och P2 som de har lärt sig att trycka in. Och tid att lyssna har de också!

Men det är, med mina ögon sett, påfallande få gudstjänster från Svenska kyrkan, landets i särklass största samfund. Och när det infaller blir det ofta samtal i stället för predikan, musikspel och kör- eller solosång och väldigt sällan psalmer som man själv kan sjunga med i vid radioapparaten. På så sätt försvagas känslan av delaktighet och gemenskap. Detsamma gäller gudstjänster från andra kyrkor, likaså de tv-sända.

Om Svenska kyrkan bryr sig om oss nu när ”kyrkan inte ställer in utan ställer om” så anser jag att det borde finnas mer av det vi är vana att ha fått uppleva söndag efter söndag i vår kyrka – ”vanliga” gudstjänster enligt Svenska kyrkans ordning med traditionell predikan och igenkännbara psalmer. Vi är många som längtar efter predikningar som förklarar och aktualiserar bibelordet, något som bär!

Vilka är Svenska kyrkans planer för den framtid i covids tecken som de utan kyrkogång och internetuppkoppling har att se fram mot?

Är det en ekonomisk fråga nu när man spar pengar för att klara av ett dyrt kyrkoval 2021?

Hur arbetar Svenska kyrkan tillsammans med Sveriges radio och Sveriges television?

Men rätt ska vara rätt: Tack för de ofta mycket innehållsrika helgsmålen i både radio och tv.

Det finns en värld utanför internet. En värld där radio och tv kan ge glädje och andligt innehåll åt vardagens isolering.

Ulla Brohed
förtroendevald

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.