Dialogarbetet helt avgörande för STI

Erik Sjöstrand ledamot i kyrkostyrelsen

Det judisk-kristna dialogarbetet är, och kommer även fortsättningsvis vara, en helt avgörande del av STI:s verksamhet.

REPLIK

Gunnel Borgegård och Morton Narrowe från Samarbetsrådet för judar och kristna uttrycker i Kyrkans tidning (11/2) en oro hur den judisk-kristna dialogens kvalitet säkerställs vid Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem. Detta med anledning av skapandet av en stiftelse för att stärka finansieringen och utvecklingen av den akademiska verksamheten vid STI.  Det judisk-kristna dialogarbetet är, och kommer även fortsättningsvis vara, en helt avgörande del av STI:s verksamhet. Det är hörnstenen i STI:s verksamhet.

Vi är, precis som ni skriver, angelägna om att religionsdialog också bedrivs på en hög akademisk nivå med internationella och ekumeniska perspektiv. Syftet med stiftelsen är därför att långsiktigt säkerställa STI:s möjlighet att bidra till detta. Vi är stolta över att stiftelsen bär Krister Stendahls namn, något som hans familj uttryckligen bejakar, och vi strävar efter att verksamheten ska bedrivas i hans anda.

Erik Sjöstrand
ledamot i kyrkostyrelsen och en av de blivande ledamöterna i stiftelsens styrelse

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.